Tipărire

 

Săli pentru activitatea de seminar şi pentru activitatea de lucrări practice - disciplinele

U.M. Carol Davila

Facultatea de Medicină

Nr. Crt.

Disciplina

Săli pentru activitatea de seminar şi pentru activitatea de

lucrări practice

Dotarea cu aparatură

01

Anatomie

Seminar:

-în sălile de disecţie.

Lucrări practice:

- Sala N.Kretzulescu -parter;

-90 - 100 locuri, (1 serie);

- 20 mese de disecţie.

- Sala „C.Davila”,

-parter;

-aprox.90-100 de locuri (1 serie);

-23 mese de disecţie.

- Sala „Fr.Rainer

-(demisol);

-aprox.90-100 locuri (1 serie);

-11 mese de disecţie.

- Sala A.Andronescu-demisol;

-ptr. FMAM;

-50-60 locuri; -6 mese de disecţie.

-2 săli pentru lucrări practice de embriologie.

–1 sală la parter,

-25-30 locuri.

-1 sală la intrarea în catedră,

-10- 15 locuri

-Laboratoare de formolizare cadavre - serviciul de cadavre – cu bazine pentru conservarea cadavrelor, frigider, instalaţie de injectare a cadavrelor, sală pentru prepararea scheletelor, sală de maceraţie, preparare oase, crematoriu (fără activitate, deoarece a fost sigilat de către Garda de Mediu)

-nr.total mese de disecţie = 60 + 10 de rezervă;

-nr. de cadavre variabil – 10 în prezent;

-40 de microscoape de uz didactic;

-3 microscoape de cercetare (1 nefuncţional);

-1 microtom;

-nr. de cuţite = 1;

-Colecţie de oase;

-Muzeu de piese anatomice;

-Material didactic video:

-1 videoproiector, -3 laptopuri.

Fiecare cadru didactic de predare are o colecţie personală de materiale video,

pentru curs, lucrări practice de embriologie şi imagistică.

- 8 calculatoare cu acces la internet

Compartimentul de Anatomie Clinică şi Tehnici Chirurgicale

-1 sală;

-demisol;

-4 mese disecţie;

-aprox. 25 locuri;

-2 microscoape operatorii;

-instalaţie de aspirat vaporii de formol;

-3 instalaţii de aer condiţionat;

-2 lămpi scialitice;

-2 aparate de anestezie (nefuncţionale);

-1 retroproiector;

-1 epidiascop;

-10 truse operatorii

-1 laptop.

Laboratorul de Trening Chirurgie Laparoscopică Video-Asistată

-în curs de

organizare

- 1 amfiteatru;

-50 de locuri;

-1 videoproiector;

-sistem de supraveghere;

-4 videorecoder;

-2 calculatoare;

-1 sală de operaţie cu specific veterinar, cu 6 mese de operaţie de uz veterinar, 4 aparate

de anestezie, 6 lămpi, 6 turnuri laparoscopice, truse instrumentar chirurgical (în curs de completare), conform inventarului existent.

02

Biologie Celulară

şi

Moleculară

Sala de lucrări practice 1:

-în holul central, et. 1;

-56 de locuri.

Sala de lucrări practice 2:

-în holul central, et. 1;

-42 de locuri.

Sala de lucrări practice 3:

-în incinta catedrei;

-20 de locuri.

Sala de lucrări practice 4:

-20 de locuri.

Dotarea cu aparatură utilizată în procesul de învăţământ:

-165 de microscoape;

-138 de microscoape montate pe mese cu sursă de lumină;

-1 microtom;

-2 proiectoare;

-1 ecran.

Pentru cercetare:

-5 microscoape de cercetare;

-2 microscoape electronice;

-8 centrifuge;

-2 laboratoare preparare lame;

-2 criostate.

03

Anatomie

Patologică

-2 Săli LP – Inst. V. Babeş

-80 locuri;

-20 locuri.

-Sala LP – SUUB – Serviciul Anatomie Patologică

-30 locuri.

-Sala LP – Sp. Fundeni

-20 locuri.

Sala LP – Sp. Grigore Alexandrescu

-20 locuri.

-Sala LP – Sp. “Sf. Ioan”

-30 locuri.

-Sala LP – Sp. I. Cantacuzino

-20 locuri.

-Sala LP – Sp. D. Gerota

-20 locuri

-Sala LP – Sp. de Urgenţă Ilfov

-20 locuri.

-Sala LP – Sp. Colentina

-10 locuri.

-148 microscoape;

-125 microscoape studenţi;

-1 microtom;

-2 proiectoare de diapozitive;

Toate cadrele didactice au integrare clinică în 7 spitale, deci 7 săli cu mese de necropsie.

Piesele de macroscopie cu leziuni tipice sunt păstrate la Institutl “Victor Babeş” în formol şi în cadrul şedintelor de lucrări practice sunt spălate pentru a fi arătate studenţilor.

Pentru cercetare:

-14 microscoape cercetare (dotare + acces);

-1 microscop electronic (acces);

-2 centrifuge.

Pentru preparare lame:

–1 laborator;

-3 colecţii lame (histologie, histopatologie, citologie).

Fiecare preparat este multipilicat de minim 20 lame.

În fiecare an universitar colecţiile de lame

se reînnoiesc.

04

Fiziologie I

Lucrări practice:

-9 laboratoare la etajul 2;

-1 laborator la etajul 1.

În aceste laboratoare îşi desfăşoară activitatea de lucrări practice aproximativ 1700 de studenţi anual (850 studenţi în semestrul I şi 1300 în semestrul II)

-3 EKG;

-1 Cardiograf de impedanţă ICG-M501;

-1 Chemistry Analyzer RA 50;

-10 microscoape;

-10 tensiometre;

-10 stetoscoape;

-1 balanţă electronică tip 320XT model 220A;

-1 balanţă analitică;

-1 centrifugă tip MPW-310;

-1 centrifugă cu răcire Janetzi-K24;

-1 spectrofotometru Spekol 10;

-2 băi de organe tip ITM;

-3 termostate;

-9 pipete automate diverse capacităţi;

-20 pipete Potain;

-20 camere de numărat.

05

Fiziologie II

Seminar:

-sălile din spaţiul Catedrei de Fiziologie, etaj 1

-cuprind cca. 100 de locuri

-2 sisteme Biopac cu posibilităţi de înregistrări electrofiziologice: EKG, EEG, EMG, conducerea nervoasă, contractilitate musculară;

-aparatură pentru investigarea funcţiei respiratorii;

-microscoape optice;

-aparatură pentru explorarea vizuală şi auditivă.

06

Fiziopatologie

şi

Imunologie

Lucrări practice

-7 săli;

-24 - 25 locuri;

-3 săli la etajul I;

-4 săli la subsol.

Echipamente Biologie Moleculară:

-1 aparat de distilat apă electric;

-2 agitatoare magnetice cu plită;

-1 aparat REAL-TIME PCR;

-1 baie cu agitate automată CERTOMAT;

-2 balanţe analitice;

-1 balanţă KERN;

-1 butelie CO2;

-1 centrifugă electrică de masă;

-1 centrifugă Janetzki;

-1 centrifugă MIKRO 120;

-1 centrifugă MSC 3000;

-1 cuvă electroforeză orizontală;

-1 cuvă electroforeză verticală;

-1 congelator -20 grade;

-1 congelator -70 grade;

-1 frigider 4 grade;

-1 combină frigorifică – 26 grade;

-1 hotă cu flux laminar Aura Mini;

-1 incubator CO2 REVCO ULTIMA;

- 1 incubator tip etuvă;

-1 linie ELISA marca TECAN:

-cititor microplăci SUNRISE

-spălător microplăci COLUMBUS

-calculator cu licenţă WINDOWS 2000;

-1 luminometru TURNER;

-1 microscop CARLZEISS JENA cu fluorescenţă;

-1 microscop binocular Zeiss;

-1 pipetor;

-8 pipete automate 0,5 – 1000 ul;

- 1 spectrofotometru BECKMAN;

- 2 surse curent pentru electroforeză;

-1 sistem documentare geluri;

-1 termocycler cu tuburi de reacţie PCR, Minicycler;

-1 transluminator UVP;

-1 termobloc BIOSAN;

-1 termobloc 205002;

-1 ultracentrifugă;

-1 Vortex GENIE 2

-2 Vortex BOECO;

-1 PH-metru cu electrod de referinţă;

-1 MINI SHAKER;

-1 HEATING BLOCK CH-100.

Aparatură explorări funcţionale:

-1 aparat EEG.

07

Farmacologie

şi

Farmacoterapie

Seminar şi lucrări practice:

-Sala nr. 1

-Facultatea de Medicină, Catedra de Farmacologie, etaj 1;

-35 locuri;

-tablă.

-Sala nr. 2

-Facultatea de Medicină, Catedra de Farmacologie, etaj 1;

-35 locuri;

-tablă.

-Sala nr. 110

-Facultatea de Medicină, Catedra de Farmacologie, etaj 1;

-30 locuri;

-tablă.

-Sala nr. 112

-Facultatea de Medicină, Catedra de Farmacologie, etaj 1;

-30 locuri;

-tablă.

-Sala nr. 1

-Facultatea de Medicină, Catedra de Farmacologie, parter;

-35 locuri;

-tablă.

-Sala nr. 2

-Facultatea de Medicină, Catedra de Farmacologie, parter;

-35 locuri;

-tablă.

-Sala nr. 3

-Facultatea de Medicină, Catedra de Farmacologie, parter;

-35 locuri;

-tablă.

-2 sisteme de înregistrare (polifiziograf) pentru principalele sisteme de organe, pentru fenomene electrice şi mecanice;

-Numărul total de instrumentar şi aparatură de biochimie:

-1 spectofotometru vizibil,

-3 balanţe analitice,

-1 centrifugă,

-6 balanţe laborator,

-1 agitator magnetic.

-2 băi de organe,

-1 termostat,

-2 sisteme pentru explorări funcţionale,

-acces la biobază.

-4 sisteme hot plate,

-2 sisteme ax în rotaţie,

-1 labirint în Y cu monitorizare video,

-1 sistem labirint în cruce suspendat,

-1 sistem Open field,

-1 sistem Tail flick,

-1 pletismometru.

08

Fiziopatologie II

Institutul de

Boli Infecţioase

“Prof. dr.

Matei Balş”

Lucrări practice:

-Amfiteatru Pavilion IV, Institutul de Boli Infecţioase “Prof. Dr. Matei Balş”, str. Dr. Calistrat Grozovici, nr. 1;

-100 locuri;

-Amfiteatru Pavilion V, Institutul de Boli Infecţioase “Prof. Dr. Matei Balş”, str. Dr. Calistrat Grozovici, nr. 1;

-50 de locuri.

-Sala de lucrări practice, Disciplinele Microbiologie şi Fiziopatologie II, Institutul de Boli Infecţioase “Prof. Dr. Matei Balş”, str. Dr. Calistrat Grozovici, nr. 1;

-40 de locuri.

-Sala de lucrări practice, Pavilionul VIII, Secţia Imuno-depresie Copii, Institutul de Boli Infecţioase “Prof. Dr. Matei Balş”, str. Dr. Calistrat Grozovici, nr. 1;

-30 de locuri;

-Sala de studiu, Pavilionul V, Institutul de Boli Infecţioase “Prof. Dr. Matei Balş”, str. Dr. Calistrat Grozovici, nr. 1;

-20 de locuri.

-Sala de întruniri, Clădirea Administraţiei, Institutul de Boli Infecţioase “Prof. Dr. Matei Balş”, str. Dr. Calistrat Grozovici, nr. 1; -30 de locuri.

 

09

Biofizică

Medicală

Seminar şi lucrări practice:

Sălile LP nr. 3, 7, 9, 10, 14, 16, 17 – situate în clădirea Facultăţii de Medicină, subsol, fiecare sală având o capacitate de 10 locuri.

-6 spectro-fotometre;

-6 osciloscoape;

-8 microscoape;

-8 polarimetre;

-7 refractometre;

-9 vâscozimetre;

-9 stalagmometre;

-2 conductometre.

10

Biochimie

Seminar şi lucrări practice:

-în Catedra de Biochimie, etaj 1, Facultatea de Medicină;

-4 săli a câte 20 de locuri şi un mini amfiteatru care are 45 de locuri

-7 aparate de electroforeză;

-2 pompe de vid;

-5 centrifugi;

-5 spectrofotometre.

11

Informatică

Medicală şi

Biostatistică

Lucrări practice

Laborator Informatică 1

-Facultatea de Medicină, parter,

-12 locuri.

Laborator Informatică 2

-Facultatea de Medicină, subsol,

-12 locuri.

-30 calculatoare,

1 calculator/student

-videoproiector.

12

Microbiologie,

Parazitologie,

Epidemiologie

Micro-biologie

-INCDMI I. Cantacuzino, Splaiul Independenţeinr. 103, sector 5;

Sala Mare de Lucrări

-64– 96 locuri -Pavilionul E, et.3.

Sala Mică de Lucrări

-20 de locuri – Pavilionul E, et.3

-Camera laborator pentru pregătirea lucrărilor practice, Pavilionul E, et.3.

-INBI “Prof. Dr. M. Balş”, Str. Grozovici, nr. 1, sector 2

Sala de lucrări

-pavilionul VI

-50-55 locuri;

-copiator;

-mobilier de laborator;

-5 microscoape.

Parazitologie

Lucrări practice-Str. D. Gerota, nr. 19-21;

-Sala 1 parter;

-Sala 2 parter;

-Sala 3 etaj;

-Sala 4 etaj;

-1 Cabinet Profesor;

-1 Cabinet pentru Cadre didactice;

-1 Sală pentru pregătirea preparatelor.

Epidemio-logie

Seminar şi lucrări practice

-INCDMI I. Cantacuzino, Splaiul Independenţei nr. 103, sector 5, Pavilionul E, parter;

-Sala mare

-80 de locuri

-Sala mică

-24-30 locuri

Microbiologie

INCDMI

“I. Cantacuzino”

-2 retroproiectoare;

-1 ecran de proiecţie mobil;

-1 epidiascop;

-1 proiector diapozitive;

-1 frigider;

-6 microscoape Nikon.

Parazitologie

-15 microscoape Nikon;

-1 lupă binoculară;

-1 centrifugă cu racire;

-3 aparate laptop;

-1 microscop cu flourescenţă;

-6 calculatoare;

-1 poupinel pentru sticlărie;

-4 aparate videoproiector;

-3 aparate de proiecţie Liesegang;

-2 epiproiectoare;

-2 aparate Xerox.

Epidemiologie

-1 videoproiector;

-1 Computer Celeron + Monitor 17 “;

-1 imprimantă;

-1 copiator;

-1 retroproiector;

-1 proiector diapozitive;

-1 epidiascop;

-1 pupinel;

-8 microscoape (utilizează lumina naturală reflectată);

-1 balanţă farmaceutică;

-1 balanţă analitică.

13

Virusologie

Seminar:

-BibliotecaIVN, parter;

-25 locuri.

Sala pentru lucrări practice, parter;

-40 locuri.

Studenţii au acces la laboratoarele “Culturi celulare”, “Serologie” şi “Biologie moleculară” pentru demonstraţii practice şi cercetări în cadrul lucrărilor de licenţă.

-2 băi ultratermostat ITM;

-2 diaproiectoare 368 Liesegang;

-2 dispozitive diaproiecţie Retro 328 FAN;
-1 dulap metal instrumente;

-1 aparat electroforeză cu accesorii;

-1 aparat proiecţie diapozitive LEITZ;

-2 epiproiectoare E 10 521 Liesegang;

-1 hotă cu flux laminare vertical;

-1 imprimantă HP Laser Jet 1220;

-1 imprimantă Laser Color Lexmark C524N;

-1 laptop Fujitsu V 2065;

-1 microscop binocular inversat ZEISS;

-6 microscoape binoculare IOR;

-20 microscoape binoculare IOR ML 4M;

-1 microscop binocular ZEISS;

-1 microscop binocular ZEISS LUMIPAN;

-1 Note Book NEC VERSAM 300;

-2 retroproiectoare 640 Leisegang 400;

-1 retroproiector scris Meotar Meopta;

-1 videoproiector Toshiba TW 350 S2573020;

-1 centrifugă Universal 320R.

14

Expertiză Medicală şi Recuperarea Capacităţii de Muncă

Săli pentru activitatea de seminar şi lucrări practice

-în incinta Institutului

-1 laptop;

-1 videoproiector.

15

Alergologie

Sală seminar / lecţii conferinţă rezidenţi/per-fecţionare

Sală rezidenţi la intrarea în Clinica de Alergologie şi Imunologie Clinică;

-15 locuri

Spitalul Clinic “Nicolae Malaxa“, etaj 2, joncţiunea corp B şi C

Sală de lucrări practice de laborator

Compartiment Imunologie Clinică;

-8 locuri

Laborator Analize Medicale, Spital Clinic “Nicolae Malaxa” etaj 2, corpul C

Compartimentul de Alergologie şi Imunologie Clinică

Spital Clinic “Nicolae Malaxa”

-1 spirometru performant Viasys Healthcar;

-5 peak-flow metre Vitalograph;

-1 nebulizator Pari boy pentru copii;

-1 nebulizator Hospyneb profesional pentru adulţi;

-1 trusă diagnostic alergologic pentru testare cutanată prick cu alergene de mediu (baterie alergene de mediu);

-1 trusă diagnostic alergologic pentru testare cutanată prick cu alergene alimentare (baterie alergene alimentare);

-1 trusă diagnostic alergologic pentru testare cutanată patch cu alergene de contact (baterie standard europeană);

- trusă diagnostic alergologic pentru testare cutanată patch cu alergene de contact speciale din aliaje metalice şi metacrilaţi (implicate în reabilitare orală/stomatologie)

Compartimentul de Alergologie şi Imunologie Clinică, Laborator Analize Medicale

Spital Clinic “Nicolae Malaxa”

-1 centrifuga cu răcire Sigma;

-1 hota flux laminar;
-1 sistem pentru electroforeza proteinelor serice în gel;

-1 nefelometru automat de înaltă performanţă Dade Behring pentru determinări imunonefelome-trice ale IgE totale, factor reumatoid,

ASLO şi componente ale sistemului complement;

-1 sistem semiautomat fluororimunoenzimatic pentru IgE specifice monoalergen UniCAP FEIA;

-2 sisteme rapide imunoenzimatice pentru determinarea IgE specifice multi-alergen (RIDA X-screen, Millenia Biotech);

-6 sisteme rapide pentru imunodiagnostic în boli infecţioase şi autoimune;

-1 analizor automat ELISA Mini swift de analiză imunoenzimatică de înaltă performanţă.

Spital Clinic “Nicolae Malaxa” etaj 1, Corp B

-1 electrocardiograf

Spital Clinic “Nicolae Malaxa” etaj 3

-1 ecograf pentru ultrasonografie abdominală

Spital Clinic “Nicolae Malaxa” etaj 1, Corp B

-1 aparat de radiologie

Spital Clinic “Nicolae Malaxa” parter

-1 computer tomograf

16

Medicina

de

Familie

Activitatea practica: în cele 18 cabinete medicale individuale de Medicină de familie, care îndeplinesc criteriile de acreditare a cabinetelor de Medicină de Familie.

-Pol. Vitan,

etaj 5, cam. 278, capacitate 6-7 locuri;

-Pol. Vitan Etaj 1 cab. 161, capacitate 6-7 locuri;

-Str. Moldoveni nr.5. bl.21, capacitate 6-7 locuri;

-Str. Cojesti Nr. 1, capacitate 6-7 locuri;

-Pol. Min. Transporturi-lor, capacitate 6-7 locuri;

-Pol Preda Buzescu nr.34, capacitate 6-7 locuri;

-Str. Odobesti nr.17,bl.v16,sc.1, ap.1, capacitate 6-7 locuri;

-Aleea Lunguleţu nr.6-Piaţa Iancului, capacitate 6-7 locuri;

-Pol. Iancului, capacitate 6-7 locuri;

-Str. VLascar, capacitate 6-7 locuri;

-B-dul I.G. Duca, capacitate 6-7 locuri;

-Str. Cricovu Dulce nr.11, capacitate 6-7 locuri;

- CDT Titan,etaj1, cam.410, capacitate 6-7 locuri;

-Str. Clopatari Vechei, capacitate 6-7 locuri;

-CDT Titan etaj.3 cam 416, capacitate 6-7 locuri;

- CDT Titan,etaj 6, ca. 610, capacitate 6-7 locuri;

-Piaţa Unirii nr 5, sector 3, capacitate 6-7 locuri.

 

17

Igienă şi Ecologie

Medicală

Seminariile

-în sălile de lucrări practice din cladirea ISP Bucureşti, str. DrLeonte 1-3:

-camera 113;

-camera 103;

-camera 145;

-camera 146.

Lucrările practice:

-camera 113, etaj 1;

-40 locuri.

-camera 103, etaj 1, din ISP Bucureşti, str. DrLeonte 1-3;

-20 locuri.

-camera 145, etajul 2;

-20 locuri;

-camera 146, etajul 2;

-25 locuri.

-camera 113, etajul 1, din ISP Bucuresti, str. Dr. Leonte 1-3;

-40 locuri.

-Camera 103

-12 locuri, din ISP Bucuresti, str. Dr. Leonte 1-3, etaj 1;

-camera 145, etajul 2,

-20 locuri.

-camera 146, etajul 2,

-25 locuri.

-2 calculatoare,

-1 videoproiector,

-1 laptop,

-reactivi pentru determinările fizico-chimice.

18

Sănătate Publică

şi

Management

Lucrările practice:

-în Institutul de Sănătate Publică,

etajul 2:

-Sala 137

- 20 locuri;

-retro-proiector;

-tabla albă;

-tablă sticlă.

-Sala 138

–20 locuri;

-retro-proiector;

-tabla albă;

-tablă sticlă.

-Sala 139

–18 locuri;

-retro-proiector;

-tabla albă;

-tablă sticlă.

La etajul 1, în sala 109avem un Laborator de licentă: dotat cu 10 calculatoare cu conexiune la internet, copiator (achiziţionate în luna decembrie 2008), retroproiector, tablă albă, sala are 15 locuri.

Amfiteatrul şi sălile de lucrări practice sunt utilizate 6-8 ore/zi de studenţi sau medici rezidenţi

-18 calculatoare (inclusiv cele din laboratorul de licenţă) cu conexiune la Internet;

-2 copiatoare (inclusiv cel din laboratorul de licenţă);

-2 imprimante;

-4 laptopuri;

-1 videoproiector;

-5 retroproiectoare;

-2 ecrane de proiecţie;

-3 table flipchart;

-1 masină de îndosariat;

-1 instalaţie de sonorizare;

-1 Soft pentru prelucrarea statistică a datelor (SPSS);

-pentru procesul didactic există un punct de documentare alcătuit din carţi de specialitate (o parte din ele facând parte din patrimoniul Bibliotecii Centrale, iar cea mai mare parte din achiziţii personale şi donaţii), reviste, materiale pentru promovarea sănătăţii

19

Institutul

de Diabet,

Nutriţie şi Boli

Metabolice

“N. C. Paulescu”

Seminar şi lucrări practice:

-Amfiteatru, etaj 4 din cadrul Institutului

-aparat bioimpedanţă – Bio Space;

-aparat de măsurare a rigidităţii vasculare;

-1 electrocardiograf

-1 spirometru

20

Pneumologie

Seminar şi lucrări practice:

-Sala raport chirurgie, Pavilionul I, parter, 20 de locuri;

-Sala Stop Fumat, Pavilionul I, etaj, 30 de locuri;

-Sala Secţia 3, Pavilionul I, etaj, 12 locuri;

-Sala cursuri UIP, clădirea UIP, parter, 25 de locuri.

Dotări:

-ecran de proiecţie;

-flip-chart;

videoproiector

-1 electrocardiograf;

-2 spirometre;

-1 aparat de radiologie;

-4 endoscoape (aparţin Institutului Marius Nasta);

-6 saturometre;

-10 truse de biopsie pleurală;

-1ergospirometru.

21

Farmacologie,

Toxicologie

şi

Psiho -farmacologie

Clinică

Seminar:

-în sălile şi saloanele de terapie intensivă a Secţiei ATI Toxicologie

Stagiile clinice cu studenţii:

-la Secţia ATI Toxicologie

Numărul sălilor de demonstraţie: 2 amfiteatre şi saloanele de terapie intensivă

22

Genetică

Lucrări practice:

-5 săli – fiecare având o capacitate de 25 de locuri.

Dotări pentru procesul de învăţământ:

-50 de microscoape

-1 microscop/3 studenţi;

-2 retroproiectoare;

-2 videoproiectoare

-2 ecrane.

Dotări pentru cercetare:

-1 microscop de cercetare;

-2 ultracentrifuge;

-2 laboratoare proprii pentru cercetare în genetica fundamentală.

23

Medicină Legală

Institutul Naţional

de

Medicină Legală

“Mina Minovici”

Bucureşti

Sală pentru curs şi Lp (1)

-parter;

-28 locuri;

-tablă magnetică;

-1 T.V.;

-1 video.

Sală pentru Lp (2)

-parter;

-30 locuri;

-tablă de sticlă

Sală pentru Lp (4)

-parter;

-24 locuri;

3 microscoape IOR.

Spaţiu pentru lucrări practice (autopsii)

-Sala de autopsie;

-10-15 studenţi pentru un caz;

-2 mese pentru 2 autopsieri.

retroproiector

-1 diaproiector

-2 microscoape laboval;

-1 lupă binoculară sterioscopică;

-1 video proiector Sanyo;

-1 T.V.;

-1 laptop;

-1 cameră foto;

-1 cameră video;

-1 multi -funcţională laser folosită pentru cercetare.

24

Secţia de

Neurologie

Pediatrică

Spitalul Clinic

de

Psihiatrie

Prof. dr.

Al. Obregia

Seminar:

-Amfiteatru Mic-Direcţie:

-74 de locuri,

-tablă.

-Amfiteatru Secţia IX:

-80 de locuri,

-1 videoproiector

-1 ecran audio,

-1 flipchart,

-1 laptop,

-1 proiector multimedia,

-ecran.

Lucrări practice:

-în saloanele de spital, în Secţia de Neurologie Pediatrică 1.

-aparat EMG;

-cameră video;

-3 aparate video

EEG;

-3 aparate EEG

simple;

-1 ecocardiograf;

-aparatură radiologie

convenţională;

-1 RMN;

-1 CT.

25

Psihiatrie

şi

Psihologie

a Copilului

şi

Adolescentului

Spitalul

„Prof. Dr.

Al. Obregia”

Seminar şi lucrări practice:

-Sala de clasă:

-Pavilionul V A, Clinica de Psihiatrie, Şos. Berceni, nr. 10, sector 4;

-30 locuri.

-Sala de clasă:

-Pavilionul V B, Clinica de Psihiatrie, Şos. Berceni, nr. 10, sector 4;

-20 locuri.

 

26

Psihologie

Medicală

Farmacologie 1

-video;

-retroproiector;

-laptop;

-imprimante.

27

Recuperare

Medicală

Săli de seminar:

-Clinica I şi II, INRMFB - Str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3;

-40 de locuri.

-Clinica III şi IV, INRMFB – Bd. Ion Mihalache nr. 11 A, sect, 1;

– 40 de locuri.

-3 electro-cardiografe;

-1 spirometru;

-1 ecograf de părţi moi;

-1 aparat imagistică Osteodensitometru DXA;

-1 termograf;

-4 aparate ultrasunet laser;

-2 aparate magnetoterapie;

-1 aparat analiză EMG ;

-1 circuit de antrenament la efort ;

-2 aparate terapie unde scurte;

-1 aparat evaluare condiţii fizice;

-1 bicicletă ergonomică;

-8 aparate stimulare musculară;

-1 aparat terapie cu microunde;

-1 aparat terapie interfrem;

-1 aparat terapie cu vacuum;

-1 aparat aerosoloterapie.

28

Educaţie Fizică

şi

Sport

Sala de Sport Facultatea de Medicină

-proces de învăţământ săptămânal;

~2500 studenţi din anul I şi II, de la Facultăţile de Medicină, Medicină Dentară, Facultatea de Moaşe şi Asistenţi Medicali şi parţial de la Facultatea de Farmacie.

Sala de Sport Facultatea de Farmacie

-proces de învăţământ săptămânal;

-693 de studenţi din anii I şi II, de la Facultatea de Farmacie.

Bază sportivă în aer liber

-B-dul Iuliu Maniu, nr. 6, sector 6;

-5470 m.p;

-6 terenuri pe zgură;

-1 teren de minifotbal cu iarbă sintetică;

-iarna terenurile sunt acoperite cu baloane speciale pentru desfăşurarea activităţii în condiţii corespunzătoare.

Bazinul de înot

-la Facultatea de Medicină;

-911 m.p.;

-cuva bazinului are mărimea de 25/12,5 m şi adâncimea de

1,80 m;

-asigură procesul de învăţământ pentru 300 de studenţi din anii I şi II de la toate facultăţile care au optat pentru nataţie;

Se vor desfăşura:

-competiţiile “Cupa Anilor I” şi “Cupa Carol Davila”

- (700 – 1000 studenţi)

-competiţii la nivelul centrului universitar;

-antrenamente cu echipele reprezentative;

-practicarea înotului de către studenţii din anii III - IV, cadre didactice şi personal administrativ.

29

Istoria Medicinei

şi

Etică Medicală

Seminar

-Amfiteatrul 4;

-la sediul disciplinei

– 32 locuri

 

30

Medicină Internă

şi

Nefrologie

Institutul Clinic

Fundeni

Seminar:

Sala de seminar C

-Institutul Fundeni, etaj 5, corpul A 1;

-30 de locuri;

-videoproiec-toare;

-calculatoare;

-monitoare;

-acces wirelles la internet.

Sala de referate

-Institutul Fundeni, etaj 5, corpul A 2;

-30 de locuri;

-videoproiec-toare;

-calculatoare;

-monitoare;

-acces wirelles la internet.

Lucrări practice:

Sala dializă 532

-Institutul Fundeni, etaj 5, corpul A 2;

-6 de locuri.

Sala dializă 508

-Institutul Fundeni, etaj 5, corpul A 1;

-6 de locuri.

Sala dializă 509

-Institutul Fundeni, etaj 5, corpul A 1;

-6 de locuri.

Salon 502

-Institutul Fundeni, etaj 5, corpul A 1;

-10 de locuri.

Salon 503

-Institutul Fundeni, etaj 5, corpul A 1;

-10 de locuri.

Salon 504

-Institutul Fundeni, etaj 5, corpul A 1;

-10 de locuri.

Salon 505

-Institutul Fundeni, etaj 5, corpul A 1;

-10 de locuri.

Salon 506

-Institutul Fundeni, etaj 5, corpul A 1;

-10 de locuri.

Salon 526

-Institutul Fundeni, etaj 5, corpul A 2;

-10 de locuri.

Salon 527

-Institutul Fundeni, etaj 5, corpul A 2;

-10 de locuri.

Salon 528

-Institutul Fundeni, etaj 5, corpul A 2;

-10 de locuri.

Salon 529

-Institutul Fundeni, etaj 5, corpul A 2;

-10 de locuri.

Salon 531

-Institutul Fundeni, etaj 5, corpul A 2;

-5 de locuri.

Salon 626

-Institutul Fundeni, etaj 6, corpul A 2;

-10 de locuri.

Salon 627

-Institutul Fundeni, etaj 6, corpul A 2;

-10 de locuri.

Salon 628

-Institutul Fundeni, etaj 6, corpul A 2;

-10 de locuri.

Salon 629

-Institutul Fundeni, etaj 6, corpul A 2;

-10 de locuri.

Salon 630

-Institutul Fundeni, etaj 5, corpul A 2;

-10 de locuri.

Salon 631

-Institutul Fundeni, etaj 5, corpul A 2;

-5 de locuri.

-2 ecocardiografe;

-3 spirometre;

-2 endoscoape;

-1 bronhoscop;

-5 ecografe abdominale;

-3 aparate Holter EKG;

-3 aparate Holter TA;

-1 aparat de monitorizare a peretelui vascular Sfigmocor;

-2 aparate pentru monitorizarea accesului vascular;

-5 microscoape;

-1 aparat pentru monitorizarea online a parametrilor biochimici intradialitici;

-4 aparate de hemodializă cronică;

-4 aparate de hemodializă, hemofiltrare, hemodiafiltrare, plasmafereza acuti;

-1 aparat de dializă hepatică MARS;

-6 aparate de radiologie (centralizate pe întreg Institutul Clinic Fundeni);

-2 CT;

-2 Scintigrafe;

-2 Angiografe (centralizate pe întreg Institutul Clinic Fundeni);

31

Clinica de

Medicină Internă

şi

Nefrologie

Spitalul Clinic

Dr. Carol Davila

 

-1 electro-cardiograf;

-1 electro-

cardiograf digital;

-2 aparate monitorizare/24 ore (Holter) a presiunii arteriale, respectiv a electro-cardiogramei;

-1 ecograf cu trei sonde: pentru explorare abdomen, cord, vase;

-2 aparate radiologie;

-1 videoendoscop pentru endoscopie digestivă superioară;

-1 videoendoscop pentru endoscopie digestivă inferioară;

-1 spirometru.

32

Medicină Internă

şi

Reumatologie

Spital Clinic

Dr. I Cantacuzino

 

-5 electro-cardiografe;

-1 echocardiograf;

-3 spirometre;

-6 endoscoape;

-5 echografe abdominale;

-1 echograf părţi moi;

-6 aparate de imagistică;

-1 osteodensio-metru cu ultrasunete PEGASUS;

-1 set microcentrifugă;

-1 incubator de laborator;

-1 centrifugă MPW 53;

-1 microscop Olimpus CX41;

-1 video-capilaroscop Olimpus SZX7;

-1 oximetru.

33

Medicină Internă

şi

Reumatologie

Spitalul Clinic

Sfânta Maria

Seminar:

-1 sală de demonstraţii

-etaj II,

-20 de locuri.

Lucrări practice:

-1 sală de demonstraţii

-etaj II,

-20 de locuri.

-3 ECG;

-1 ecocardiograf;

-1 spirometru;

-2 aparate de radiologie;

-2 endoscoape;

-2 ecografe abdominale;

-6 aparate de imagistică;

-CT;

-ecomusculo-scheletal;

-electromiograf.

34

Medicină Internă

Spitalul Clinic

Caritas

Seminar:

-1 sală, biblioteca, etaj II;

-20 locuri.

Lucrări practice:

-1 sală, biblioteca, etaj II;

-20 locuri.

-3 electro-cardiografe;

-1 ecocardiograf;

-2 aparate de radiologie;

-2 laptop;

-1 videoproiector.

35

Clinica de

Cardiologie

Spitalul Clinic de

Urgenţă

“Bagdasar”

Seminar şi lucrări practice

-studenţii desfăşoară stagiul clinic de cardiologie în saloanele cu bolnavi

-3 computere;

-1 laptop;

-1 videoproiector;

-1 Holter EKG;

-1 Holter TA.

36

Recuperare,

Medicină Fizică,

Balneo -climatologie

Spitalul Clinic

de

Urgenţă

Bagdasar-Arseni

Lucrări practice şi stagii clinice:

-Amfiteatru

-cca. 100 locuri;

-tablă;

retroproiector;

-sistem de aer condiţionat.

-Amfiteatru

-cca. 50 locuri;

-tablă;

retroproiector;

videoproiector

-ecran de proiecţie;

-negatoscop;

-epidiascop;

-diapozitive;

-sistem de aer condiţionat.

-Laboratorul de Licenţă

-cca 10 locuri

-Cameră multifuncţio-nală pentru studenţi şi rezidenţi

-cca. 10 locuri

-1 electromigraf;

-1 pulsoximetru;

-1 aparat de electroterapie prin curenţi de înaltă frecvenţă;

-1 aparat de electroterapie prin curent continuu;

-1 aparat de fizioterapie prin câmpuri magnetice de joasă frecvenţă;

-1 aparat de băi galvanice 4 celulare;

-1 combină pentru electroterapie (curent continuu, joasă şi medie frecvenţă);
-1 combină pentru electroterapie şi LASER-terapie (curent continuu, joasă, medie frecvenţă şi LASER);
-1 combină pentru electroterapie (curent continuu şi joasă frecvenţă);

-2 aparate pentru ultrasonoterapie;

-1 aparat de vibromasaj în câmp electromagnetic (deep oscillation)

37

Medicină Internă

Spitalul Clinic

Sfântul

Pantelimon

 

-1 electrocardiograf Schiller;

-1 spirometru portabil;

-1 ecocardiograf Phillips;

- 1 aparat ecografie abdominală şi vasculară;

-1 endoscop;

-aparatură radiologie.

38

Endocrinologie

Spitalul

Universitar

de

Urgenţă “Elias”

Seminar:

-2 săli cu o capacitate de 30 de locuri fiecare

-laptop;

-videoproiector;

-tablă magnetică;

-xerox (pentru materialele scrise, la care au acces şi studenţii care îşi fac lucrările de diplomă în clinică);

-aparat de screening vascular;

-electrocardigraf;

-analizor de masă corporală;

-aparate de testare a glicemiei;

-acces la ecograful spitalului.

39

Clinica de

Cardiologie

Institutul de Boli

Cardiovasculare

“Prof. dr.

C. C. Iliescu”

Seminar

-la patul bolnavului în saloane;

-în Sala Medicilor de la nivelul fiecărui etaj

(4 săli pentru 10-12 studenţi - o grupă)

Lucrări practice

-în saloane;

-în 4 laboratoare EKG, Holter (EKG şi TA), Ecocardio-grafie;

-un serviciu de Radiologie şi Cateterism.

-4 electro-cardiografe;

-4 ecocardiografe;

-1 spirometru;

-1 aparat radiologie convenţională;

-1 CT;

-1 RM;

-1 laborator hemodinamică;

-1 laborator electrofiziologie;

40

Dermatologie I

Spitalul Clinic

Colentina

Seminar

-în Sala Geneva, etaj I -40 locuri.

-1 laptop;

-1 dermatoscop

41

Dermatologie

Oncologică

şi Alergologie

Spitalul Clinic

Universitar de

Urgenţă Elias

Seminar şi lucrări practice

-sală situată în incinta Clinicii de Dermatologie Oncologică şi Alergologie

-35 locuri.

-Laborator de fototerapie (UVB, UVA, UVB-NB);

-1 microscop;

-1 dispozitiv dermatoscopie digitală.

42

Dermatologie II

Spitalul Clinic

Colentina

Seminar

-în Sala Geneva, etaj I – Pavilion Dermatologie, Spitalul Clinic Colentina

-40 de locuri

 

43

Geriatrie

şi

Gerontologie

Institutul Naţional

de

Gerontologie

şi

Geriatrie

“Ana Aslan”

Seminarii:

-Amfiteatrul Institutului;

-2 săli cu o capacitate de 15 – 20 de locuri fiecare.

-10 electrocardiografe;

-3 ecocardiografe;

-3 spirometre;

-3 aparate de radiologie;

-7 ecografe abdominale;

-14 aparatură imagistică;

-1 osteodensitometru cu ultrasunete;

-2 osteodensitometre DEXA;

-1 mamograf;

-3 aparate Doppler pentru Gleznă-Braţ;

-2 aparate Doppler extracranian şi periferic.

44

Chirurgie I

Spitalul

Universitar de

Urgenţă Bucureşti

Sală microcurs şi demonstraţii

-45 de locuri,

-ecran proiecţie,

-monitor video,

-video-casetofon,

-canapea examinare clinică.

-linie endoscopie digestivă superioară şi inferioară,

-linie endoscopie intervenţională,

-linie chirurgie laparoscopică.

Acestă dotare este folosită pentru efectuarea de demonstraţii studenţilor aflaţi în stagiu clinic de chirurgie, precum şi în formarea rezidenţilor în chirurgia endoscopică şi laparoscopică.

45

Chirurgie III

Spitalul

Universitar

de

Urgenţă Bucureşti

Sala de seminarii

-etaj VI;

-30 de locuri;-videoproiector

-ecran de proiecţie;

-tablă;

-calculatoare;

-retroproiector

-televizor;

-DVD.

-2 săli de demonstraţie şi tratament situate la nivelul clinicii (aripa A1 şi aripa A2);

-videobibliotecă de patologie chirurgicală.

46

Chirurgie II

Spitalul

Universitar

de Urgenţă

Bucureşti

Lucrări practice:

Sala didactică

-etaj 7

-30 de locuri.

-2 săli de tratament;

-1 sală de demonstraţii;

-computer şi dischete cu patologie chirurgicală din cazurile clinicii;

-diapozitive de suturi mecanice.

47

Chirurgie IV

(chirurgie

digestivă

superioară)

Spitalul

Universitar de

Urgenţă Bucureşti

Sala de calculatoare

-aproximativ 30 de locuri

-aparat de proiecţie;

-6 PC-uri;

-1 scanner;

-1 printer;

-1 aparat proiecţie diapozitive.

48

Neurochirurgie

Spitalul

Universitar

de

Urgenţă Bucureşti

Seminar

aproximativ 30 de locuri

-laptop,

-videoproiector,

-cărţi.

49

Chirurgie

Spitalul Clinic

Colţea

Seminar

-o sală,

-40 locuri.

-1 sală de tratamente,

-2 manechine.

50

Chirurgie

Spitalul Clinic

de Urgenţă

Sf. Pantelimon

Seminar:

-2 săli cu capacitate cumulată de 40 locuri

-2 săli de demonstraţie (tratament);

-2 manechine de resuscitare;

-1 sistem video de transmitere din sălile de operaţie;

-laptop;

-retroproiector.

51

Chirurgie

Generală

Spitalul Clinic

Dr Bagdasar

Arseni

Seminar: o sală de 20 de locuri localizată în cadrul clinicii

-1 linie laparosco-

pică

-video-

colonoscop

-videogastro-

fibroscop

-computer-

tomograf

-rezonanţă

magnetică

nucleară

-echograf

52

Clinica de

Chirurgie

“I. Juvara”

Spitalul Clinic

Dr I. Cantacuzino

Seminar şi lucrări practice: în sala de raport de gardă (etaj II, în Clinica de Chirurgie);

-40 de locuri;

videoproiector

-ecran de proiecţie;

-flip – chart;

-Pot fi vizualizate prin sistem video intervenţiile chirurgicale.

-videoproiector,

-flip – chart,

-un sistem video de transmitere live a intervenţiilor chirurgicale,

-videobibliotecă constând într-un Atlas de patologie chirurgicală în format electronic.

53

Chirurgie Plastică

şi

Microchirurgie

Reconstructivă

Spitalul Clinic de

Urgenţă

Bucureşti

Lucrări practice:

-3 săli de operaţie;

-o sală de pansamente şi consultaţii.

 

54

Chirurgie

Spitalul Clinic

Colentina

Lucrări practice:

-11 săli de demonstraţie/trata-ment pentru studenţi;

-1 sistem video de transmitere;

-1 videobibliotecă, cu patologie chirurgicală;

55

Chirurgie

Generală

şi

Esofagiană

Spitalul Clinic

“Sf. Maria”

Seminar

– în sala de rapoarte medici– etaj V – 30 de locuri

-2 săli de demonstraţie (tratament);

-2 săli de demonstraţie (tratament)/75 studenţi;

-1 sistem video cu transmitere din sălile de operaţie;

-1 videobibliotecă, cu patologie chirurgicală;

-laborator de investigaţii funcţionale esofagiene;

-laborator de videoendoscopie;

-laborator de radiologie;

-laborator de anatomie patologică.

56

Chirurgie I

Institutul

Oncologic

Al. Trestioreanu

Seminar: o sală în Secţia de Chirurgie

-50 de locuri;

-negatoscop;

videoproiector

-retoproiector.

-2 săli de tratament;

-3 săli de operaţie;

-videobibliotecă;

Dotări cu echipamente pentru ecografie, radiologie, endoscopie, laparoscopie.

57

Anestezie

şi

Terapie Intensivă

Spitalul

Universitar

de

Urgenţă Bucureşti

Seminar şi Lucrări practice:

-în Amfiteatrul Mare SUUB,

-în sălile de raport/curs ale Catedrei de Ginecologie,

- în sălile de raport/curs ale Catedrei de Chirurgie I,

- în sălile de raport/curs ale Catedrei de Chirurgie III

videoproiector

-ecran,

-laptop

-5 manechine de resuscitare

58

Medicină Internă şi

Cardiologie

Spitalul Clinic de

Urgenţă

“Sfântul Ioan”

Seminar

Amfiteatru

-etaj VI

-100 locuri

Saloane

-etaj VI

-112 paturi

Lucrări practice

Saloane

-etaj VI

-112 paturi

-5 electro –cardiografe;

-2 ecocardiografe;

-1 spirometru;

-1 aparat de radiologie;

-2 endoscoape

-2 ecografe abdominale;

-1 RMN;

-1 CT;

-1 Gama-camera Siemens.

59

Urologie

Spitalul Clinic

Sfântul Ioan

3 săli de demonstraţii (tratament)

-2 sisteme de transmitere a imaginii din sala de operaţie (în amfiteatru şi în sălile de demonstraţii)

-200 de casete video cu aspecte intraoperatorii (intervenţii chirurgicale deschise şi endoscopice)

60

Chirurgie

Urologică

şi

Transplant Renal

Institutul Clinic

Fundeni

Seminar

-Sala de microcurs:

-Institutul Clinic Fundeni, clădirea B, etaj IV, aripa A1;

-25 locuri;

videoproiector

-ecran de proiecţie;

-televizor;

-videoplayer;

-3 computere cu acces internet;

-biblioteca cu colecţia de publicaţii medicale ale Clinicii.

Lucrări practice

-Sala de lucrări practice 1:

-Institutul Clinic Fundeni, clădirea B, etaj IV, aripa A2;

-10 locuri.

-Sala de lucrări practice 2:

-Institutul Clinic Fundeni, clădirea B, etaj IV, aripa A1;

-10 locuri.

-Sala de lucrări practice 3:

-Institutul Clinic Fundeni, clădirea B, etaj II;

-10 locuri.

-Sala de lucrări practice 4:

-Institutul Clinic Fundeni, clădirea B, etaj I, aripa A2;

-10 locuri.

-Sala de lucrări practice 5:

-Institutul Clinic Fundeni, clădirea B, parter, aripa A1;

-10 locuri

(1 cameră);

-10 locuri

(1 cameră);

-6 săli de demonstraţie;

-săli de demonstraţie/stu-dent 55/6=9;

-2 simulatoare pentru manevre chirurgicale (trusa de endoscopie pentru demonstraţii practice, mulaje pentru efectuarea tuseului rectal);

-2 videobiblioteci, cu patologie chirurgicală, având în dotare computere conectate la sisteme de videoproiecţie sau TV, pentru urmărirea înregistrărilor video cu proceduri urologice;

-Laborator audio video interactiv, cu acces la bazele de date ale revistelor cu profil urologic internaţional (European Urology, Journal of Endourology) ce permit studenţilor documentarea în vederea realizării de lucrări ştiinţifice, referate, lucrări de diplomă.

61

Imunologia

Transplantului

Institul Clinic

Fundeni

Seminar: la Centrul de Imunogeneti-că şi Virusologie Fundeni, Institutul Clinic Fundeni, etaj 3, cladirea B

-20 de locuri

Lucrări practice: în arealul Laboratorului din Institut, etaj 3, clădirea B

Aparatura existentă în dotarea Centrului de Imunogenetică şi Virusologie Fundeni care este Acreditat EFI (European Federation for Immunogenetics) din 2006 şi Acreditat ISO din 2008 (web-site: www.imunogeneti

ca.ro)

62

Urologie

Spitalul Clinic de

Urgenţă

Militar Central

Dr. Carol Davila

Seminar:

-în amfiteatre;

-în sala de curs a Clinicii de Urologie

-25 de locuri

-în cabinetul medicilor din clinică

-25 de locuri

Lucrări practice:

-sala de curs

-25 locuri,

-sala de pansamente

-10 locuri,

-sala de consultaţii

-10 locuri,

-cabinetul medicilor

-25 locuri

-8 săli de demonstraţie (tratament);

-1 manechin de resuscitare;

-3 simulatoare pentru manevre chirurgicale;

-5 sisteme video de transmitere din sălile de operaţie (atât proceduri operatorii efectuate prin chirurgie deschisă cât şi endourologie joasă sau înaltă precum şi laparoscopie şi lomboscopie);

-2 videobiblioteci cu patologie chirurgicală: una online - abonament la www.websurg.com şi una în cadrul clinicii cu casete video şi DVD-uri (din jurnale de specialitate European Urology etc, respectiv din lucrările proprii prezentate la diverse manifestări ştiinţifice).

63

Urologie

Spitalul Clinic

Prof. Th.Burghele

Lucrări practice

- parter;

- 2 săli;

- 20 locuri;

-3săli demonstraţii;

-simulatoare pentru manevre chirurgicale;

-un sistem video de transmitere din sălile de operaţie;

-videobiblioteca cu patologia chirurgicală

64

Ortopedie

şi

Traumatologie

Spitalul Clinic

de

Urgenţă

Bagdasar–Arseni

-3 săli în care se desfăşoară activitatea de seminar;

-2 săli în care se desfăşoară activitatea de lucrări practice cu studenţii

-2 săli de demonstraţie (tratament)/studenţi

-1 sistem video de transmitere din sălile de operaţie;

-1 videobibliotecă, cu patologie chirurgicală (30 videocasete);

-videoproiector;

-laptop;

-epidiascop;

-TV color;

-videoplayer.

65

Ortopedie

şi

Traumatologie

Spitalul

Universitar de

Urgenţă Elias

Seminar:

-1 sală situată în corpul B, etaj 3, 20 de locuri

-1 sală situată în corpul A, etaj 3, 20 de locuri

 

66

Ortopedie şi

Traumatologie

Spitalul Clinic

Universitar de

Urgenţă Bucureşti

Seminar:

-în saloane la patul bolnavului

-30 saloane;

-120 paturi

-3 săli de tratament pe studenţi;

-3 stimulatoare pentru manevre chirurgicale;

-1 sistem video de transmitere în săli de operaţie;

-1 videobibliotecă cu patologie chirurgicală;

67

Ortopedie –

Traumatologie

Spitalul Clinic

Sf. Pantelimon

Seminar:

-camera de gardă,

-2 amfiteatre

Lucrări practice:

-1 amfiteatru

5 săli de demonstraţie – tratament:

-3 săli de operaţie,

-camera de gardă,

-sala de pansament.

-2 manechine de resuscitare;

-2 simulatoare pentru manevre chirurgicale;

-1 videobibliotecă, cu patologie chirurgicală;

-2 computere + internet, permanent accesibil.

68

Chirurgie Plastică

şi

Microchirurgie

Reconstructivă

Spitalul Clinic

Universitar de

Urgenţă Bucureşti

Seminar şi lucrări practice

-în sălile Spitalului Universitar

 

69

Clinica

de

Chirurgie

Spitalul Clinic

de Urgenţă

Seminar:

-Sală didactică

-etaj 2,

-15 locuri.

-Sală didactică

-etaj 3,

-15 locuri.

-Sală didactică

-etaj 4,

-15 locuri.

-1 cameră fotodigitală,

-2 camere video,

-2 laptopuri,

-1 retroproiector,

-1 videoproiector,

-3 table magnetice,

-1 ecran proiecţie,

-3 săli didactice,

-1 sală demonstraţie –training chirurgie laparoscopică,

-manechine de resuscitare – în colaborare cu Unitatea de Primiri Urgenţe,

-1 simulator pentru chirurgie laparoscopică,

-1 sistem video de transmitere din sala de operaţie,

-1 videobibliotecă

70

Chirurgie Plastică

şi Reconstructivă

Spitalul Clinic

Central de Copii

Gr. Alexandrescu

Seminar, lucrări practice

-1 sală (subsol):

-6-7 locuri;

-microscop pentru microchi-rurgie.

-1 sală de mică chirurgie (Parter-UPU):

-5-6 locuri.

-Amfiteatru

-50 locuri.

-3 săli de demonstraţie;

-1 sală de demonstraţie/15 studenţi;

Simulatoare pentru manevre chirurgicale:

-6/mică chirurgie (suturi);

-6/microchirurgie.

Sisteme video de transmisie din sălile de operaţie (în Amfiteatru)

-Biblioteca UMF unitatea 37 bis

-video bibliotecă (peste 50 casete video, CD-uri şi DVD-uri)

71

Neurochirurgie

Spitalul Clinic de

Urgenţă

Bagdasar–Arseni

Sala seminar 1

-Secţia de Neurochi-rurgie I, et. 5;

-10 locuri.

Sala seminar 2

-Secţia de Neurochi-rurgie II, et. 7;

-10 locuri.

Sala seminar 3

-Secţia de Neurochirur-gie III, et. 6;

-10 locuri.

Sala lucrări practice 1

-Secţia de Neurochi-rurgie I, et. 5;

-5 locuri.

Sala lucrări practice 2

-Secţia de Neurochi-rurgie II, et. 7;

-5 locuri.

Sala lucrări practice 3

-Secţia de Neurochirur-gie III, et. 6;

-5 locuri.

-3 săli de demonstraţie (tratament) la care au acces studenţii;

-1 videobibliotecă cu patologie chirurgicală;

-7 săli de operaţie la care au acces studenţii.

72

Neurochirurgie

Spitalul Clinic

Sf. Pantelimon

Seminar:

-Amfiteatrul Spitalului;

-sala de raport de gardă, et. III, Neuro-chirurgie.

Lucrări practice:

-sala de raport de gardă, et. III, Neuro-chirurgie.

-2 calculatoare;

-1 laptop;

-1 proiector digital;

-1 imprimantă;

-1 sală de demonstraţie (tratament)/nr. opţional de studenţi

73

Clinica

de

Neurologie

Institutul Naţional

de

Neurologie

şi

Boli

Neurovasculare

Seminar:

-stagiu practic de 5 săptămâni în sistemul modular pentru 4 serii de studenţi anual şi cursuri de perfecţionare,specializare;

-se desfăşoară în saloanele de bolnavi din Secţia Clinică de Neurologie, Secţia de Terapie Intensivă Neurologică şi Secţia de Urgenţe Neurovascula-re (Unitatea de Stroke);

-se utilizează laboratoarele de imagistică CT şi RMN, radiologie, anatomie patologică, laboratorul de analize medicale.

-2 aparate ultrasonografie Doppler;

-1 aparat de radiologie;

-1 CT;

-1 RMN;

-1 electrocardiograf;

-1 aparat de electroencefalo-grafie.

74

Neurologie

Spitalul Clinic

Universitar de

Urgenţă

Bucureşti

Seminarele şi lucrările practice se desfăşoară la saloanele clinicii.

 

75

Medicina Muncii

Spitalul Clinic

Colentina

Sala seminar

-Spitalul Clinic Colentina;

-25 de locuri.

Sala lucrări practice

-Spitalul Clinic Colentina;

-25 de locuri.

-1 spirometru

76

Neurologie

Spitalul Clinic

Colentina

Seminar, lucrări practice

-Amfiteatru

-80 locuri.

-Bibliotecă

-20 locuri.

-Laboratoare (EEG, Potentiale Evocate)

-Saloane

-retroproiector

77

Clinica de Boli

Infecţioase

şi Tropicale

„Dr. V. Babeş”

Seminar:

-în amfiteatrul din incinta Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr.V.Babeş” cu o capacitate de 104 de locuri.

-2 electro-cardiografe;

-1 spirometru;

-3 aparate de radiologie;

-2 ecografe abdominale;

-8 aparate de imagistică.

78

Obstetrică

Ginecologie

Spital Clinic

Caritas

“Academician

N. Cajal”

Seminar:

-1 sală, 40 locuri.

Lucrări practice:

-25 de saloane.

-videoproiector,

-retroproiector,

-ecran de proiecţie,

-7 săli de demonstraţie (tratament).

79

Obstetrică

Ginecologie

Spitalul Clinic

de

Obstetrică

şi

Ginecologie

Prof. dr. P. Sârbu

Seminar

-amfiteatru;

-sistem video de transmitere din sălile de operaţie;

-sistem de videobibliotecă cu patologie chirurgicală de profil obstetrică – ginecologie.

80

Obstetrică

Ginecologie

Spital Clinic

Polizu

Seminar:

-în sălile de amfiteatru;

-7 săli de pansament repertizate pe etajele clinice;

-2 blocuri de naştere, etajul 2: bloc de naşteri şi sala de naşteri septic cuprinzând 6 unităţi de naştere.

-instrumentar chirurgical ginecologic;

-instrumentar chirurgical obstetrical: forcepsuri de diverse modele, baziotrib, embriotoame;

-simulator pentru naşterea normală şi pentru manevre obstetricale;

-studenţii au acces în secţia de anatomie patologică şi citologie la aparatura de microscopie, la o vastă colecţie de lame de microscop ilustrând histopatologie ginecologică şi obstetricală şi la aparatura videocolposcopică;

-în sălile de operaţie studenţii au acces la aparatura de endoscopie ginecologică (laparoscop, histeroscop diagnostic şi operator) şi la pelvitrainer.

81

Obstetrică

Ginecologie

Spitalul Clinic

Sf. Pantelimon

Seminarii:

-1 sală, et. III

-35 de locuri

Lucrări practice:

-2 săli de naştere, et. II, 7-8 locuri.

-2 săli de tratament, etaj III, 7-8 locuri;

-1 sală de tratament, etaj II, 7-8 locuri.

-6 săli de demonstraţie (tratament) şi seminarii pentru studenţi;

-1 sistem de transmitere în sala de demonstraţii a imaginilor de la ecograful 3D/4D;

-videobibliotecă cu 10 casete cu diferite subiecte din specialitate, toate realizate în clinică

82

Obstetrică

Ginecologie

Bucur

Spitalul Clinic

de Urgenţă

“Sf. Ioan”

Lucrările scrise (teste de control, examen de sfârşit de stagiu) se desfăşoară în amfiteatru.

Activitatea practică:

-la patul bolnavului şi gravidelor;

-4 săli de naşteri;

-6 săli de pansamente;

-3 săli de consultaţii.

Pentru efectuarea de manevre obstetricale:

-1 bazin obstetrical şi 2 manechine confecţionate din material textil pe suport rigid.

Instrumentar obstetrical:

-forcepsuri;

-cârlig Braun;

-baziotrip;

-mulaje de bazine viciate;

-planşe;

-microscop;

-colposcop.

83

Obstetrică

Ginecologie

Spitalul Clinic

Dr I. Cantacuzino

Activitatea de seminar în sala de raport de gardă a clinicii sau în sala de curs

Activităţi practice – 3-5 studenţi pot examina bolnavele în Sala de Naşteri şi în sala de tratamente

Stadiile clinice – în cele 7 comparti -mente ale clinicii

-retroproiector

-video;

-laptop;

-mulaj bazin şi manechin.

84

Obstetrică

Ginecologie

Spitalul Clinic

Filantropia

Seminar şi lucrări practice: - în Biblioteca Spitalului,

-60 de locuri.

-3 săli de demonstraţie (tratament) pentru studenţi;

-manechin pentru manevre obstetricale şi chirurgicale.

85

Obstetrică

Ginecologie

Spitalul

Universitar

de Urgenţă

Elias

Sală de curs

-35 de locuri

-sala pretravaliu;

-2 săli de naştere;

-sala postpartum;

-sala de tratament/pansa-ment;

-1 videoproiector Sanyo;

-1 calculator intel PIV;

-1 imprimantă HP3052;

-1 sistem RPS plasmă cu monitor;

-1 tablă magnetică;

-1 ecran protecţie cu trepied.

86

Pediatrie I

Institutul pentru

Ocrotirea Mamei

şi Copilului

“Alfred Rusescu”

Seminar

-3 electro-cardiografe;

-2 ecocardiografe;

-1 spirometru;

-2 aparate de radiologie;

-2 endoscoape;

-4 ecografe abdominale.

87

Pediatrie II

Spitalul Clinic

“A. Rusescu”

Seminar:

-Biblioteca Spitalului, parter;

-25 de locuri;

-video-proiector;

-proiector;

-diapozitive;

-retro-proiector;

-epidiascop;

-ecran de proiecţie;

-încălzire centrală.

-Sala de şedinţe, clădirea Ambulato-riului Spitalului, parter;

-20 de locuri.

-3 electro-cardiografe;

-2 ecocardiografe;

-2 spirometre;

-1 analiza volumului curent la sugar;

-1 determinare NO în aerul exhalat;

-1 endoscop;

-2 ecografe abdominale;

-1 aparat radiologie;

-Holter EKG;

-Holter tensiune.

88

Hematologie

Institutul Clinic

Fundeni

Seminar:

-Camera B-25-Sala de curs a Clinicii de Hematologie:

-în clădirea B, et. 2, tronsonul B;

-30 de locuri;

-tablă magnetică;

-tablă;

-ecran pentru proiecţie.

Lucrări practice:

-Camera B-17 a Clinicii de Hematologie:

-în clădirea B a Institutului, et. 2, tronson B;

-tablă;

-ecran pentru proiecţie;

-46 microscoape binoculare IOR.

-Laborator de Biologie Moleculară Hematologică cu echipamente ultramoderne pentru implemen-tarea metodelor de biologie moleculară în diagnosticul şi monitorizarea talasemiilor, leucemiilor acute, leucemiei mieloide cronice (RT-PCR, PCR clasic, electroforeză DGGE, real time PCR)

-în clădirea B a Institutului, Clinica de Hematologie, etaj 2, tronsonul A.

-Laborator de Hematopato-

logie

-în clădirea B a Institutului, Clinica de Hematologie, etaj 2, tronsonul A.

-Laborator de Citologie şi Citochimie

-în clădirea B a Institutului, Clinica de Hematologie, etaj 2, tronsonul A.

-1 diaproiector 368 Lisegang;

-1 dispozitiv diaproiecţie retro 328 Fanti;

-1 epiproiector 521 Liesegang;

-1 retroproiector 640 Liesegang;

-1 retroproiector Polylux pentru scris;

-1 notebook Elasco;

-3 desktop (în cadrul Laboratorului de Biologie Moleculară);

-1 videoproiector Sanyo;

-1 videoproiector Acer;

-1 videoproiector Optoma;

-1 microscop Nikon cu cameră video şi multihead (în cadrul Laboratorului de Hematopatologie;

-1 microscop Olympus cu system video pentru microfotografiere (în cadrul Laboratorului de Citologie şi Citochimie.

89

Pediatrie

Institutul Clinic

Fundeni

Seminar:

-Sala de curs a Clinicii, Institutul Clinic Fundeni, clădirea A, et. 7;

-30 locuri;

videoproiector

-ecran de proiecţie;

-tablă.

-Amfiteatrul Mare

T. Starzl

-Institutul Clinic Fundeni, clădirea B, et. 1;

-150 locuri;

videoproiector

-ecran de proiecţie;

-instalaţie audio;

-tablă.

-1 electrocardiograf

-1 ecocardiograf (mod M şi 2D, Doppler),

-1 aparat radiologic în Laboratorul de Radiologie Pediatrică,

-2 ecografe abdominale,

-3 aparate de imagistică.

-Laborator de Hematologie al Clinicii de Pediatrie, dotat cu un Coulter (marca Nikon), 2 microscoape optice Zeiss, din care unul de cercetare, dotat cu cameră video şi posibilităţi de videoproiecţie pe ecran;

-Laborator de Dializă Pediatrică cu 2 aparate pentru dializa peritoneală automată şi 5 aparate de hemodializă;

-2 incubatoare pentru terapia sugarilor în Compartimentul de copii 0 – 1 an al Clinicii de Pediatrie.

90

Clinica ORL

Spitalul Clinic de

Urgenţă pentru

Copii

“M. S. Curie”

Seminar - în Clinica ORL

-3 săli de lucrări practice – cu 20 de locuri

-2 săli de

tratamente

-2 săli de

operaţie

91

Chirurgie şi

Ortopedie

Pediatrică

Spitalul Clinic

de Urgenţă

pentru Copii

Gr. Alexandrescu

Lucrări practice:

-în saloanele cu bolnavi

 

92

Chirurgie

şi

Ortopedie

Pediatrică

Spitalul Clinic

Marie Curie

 

-sălile de operaţie dispun de sistem de televiziune cu circuit închis;

-conexiune la sistem internet;

-conexiune la sistem intranet;

-bibliotecă proprie în cadrul spitalului;

-fond de documentare.

93

ORL

Spitalul Clinic

Colţea

Seminar :

-în Biblioteca Clinicii ORL Colţea situată la intrarea pe Aripa II a spitalului,

-30 locuri .

Activitatea de lucrări practice:

-Sala de tratamente

– Aripa I a Spitalului,

– 24 locuri.

-Sala de tratamente

–Aripa II a Spitalului,

– 24 locuri.

-Camera de gardă ORL

– holul central al Spitalului,

- 10 locuri.

-Sălile de operaţie ORL

- corpul N al Spitalului etajul 2,

– 24 locuri.

-5 săli de demonstraţie/ seminar,

-10 saloane cu paturi,

-o biblioteca cu peste 500 titluri de cărţi şi reviste de specialitate,

-aparatură video pentru videodemonstraţii, -centru de documentare media cu conexiune permanentă la internet.

-situaţia actuală se va modifica în cursul anului 2009 prin amenajarea a încă 3 amfiteatre cu sisteme video de transmisie directă din sălile de operaţie , în cadrul proiectului Siemens de reabiltare a Spitalului Clinic Colţea.

94

ORL

Institutul de

Fono-Audiologie

şi

Chirurgie

Funcţională

O.R.L.

Prof dr D Hociotă

Seminar:

-în amfiteatre (săli de curs) sau în sălile de lucrări practice.

Lucrările practice:

-Săli de examinare clinică a pacienţilor, de efectuare de manevre ORL şi demonstraţii endoscopice ORL.

-Sala 212

-et.2, corp A;

-suprafaţa 22,75 mp;

-Sala 312

-et.3, corp A; -suprafaţa 22,75 mp;

-Sala 412

-et.4, corp A;

-suprafaţa 22,75 mp;

-Sala 512

-et.5, corp A;

-suprafaţa 22,75 mp;

-Sala 612

-et.6, corp A;

-suprafaţa 22,75 mp;

-Sala 211;

-et.2, corp B; -suprafaţa 20,4 mp

-Sala 311

-et.3, corp B; -suprafaţa 20,4 mp

-Sala 411

-et.4, corp B;

-suprafaţa 20,4 mp

-Sala 10 din blocul operator II, et.1, corp B – examinare fibroscopica ORL (demonstraţii)

-În salile 212, 412, 612, din corpul A – se efectuează şi endoscopie diagnostică ORL

-Laborator de disecţie a osului temporal, etaj 5, corp A.

-Bloc operator cu acces limitat – săli pentru:

-Chirurgie LASER în ORL;

-Chirurgie prin radiofrecvenţă în ORL;

-Chirurgie endoscopică în ORL

(cazuistica curentă şi demonstraţii didactice)

-Bloc operator cu posibilitate de transmisie audio-video în amfiteatru (sala 013, parter, corp C)

-Transmisia audio-video în amfiteatru (sala 013, parter, corp C) se poate realiza din studioul TV al IFACF-ORL Bucureşti, situat la parter, în corpul A şi din blocul operator I şi II.

-8 săli de demonstraţie (tratament) + 2 bloc operator;

-8 săli de demonstraţie (tratament)/ studenţi + 2 bloc operator + 1 laborator disecţie os temporal;

-Simulatoare pentru manevre chirurgicale: Laborator de disecţie a osului temporal: otomicroscop şi freze;

-1 sistem video de transmisie din sălile de operaţie;

-Videobibliotecă, patologie chirurgicală: Studioul TV al IFACF-ORL

-Cabinet didactic UMF, situat la parter, suprafaţa 26 mp, în care se desfăşoară: activitate didactică, de documentare şi cercetare, activitatea comisiilor de examen, activităţi de manageriat universitar.

95

Clinica ORL

Spitalul Clinic de

Urgenţă Militar

Central

Dr. Carol Davila

Seminar: în Sala de raport a Clinicii;

-15 locuri

Lucrări practice: în cele 7 cabinete de consultaţii ale Clinicii şi în Ambulatoriul de specialitate

-laptop;

videoproiector

-aparat video;

-sistem audio;

-ecran de videoproiecţie

96

Oftalmologie

Spitalul

Universitar

de

Urgenţă

Bucureşti

Sala de curs

-(etaj 8, Oftalmologie)

-26 de locuri;

-tablă;

videoproiector

Lucrări practice:

-4 săli de examinare în Clinica de Oftalmologie

-10 – 12 locuri

-3 biomicroscoape;

-2 truse lentile;

-3 optotipuri.

97

Radiologie,

Imagistică

Medicală

şi

Medicină

Nucleară

Spitalul Clinic de

Urgenţă

Militar Central

Dr Carol Davila

Seminarii şi lucrări practice:

-Sala 1 -Secretariat CDI

-25 locuri;

-Sala 2 -camera albastră (incinta CDI)

-23 locuri;

Sala 3 – Radiologie

-25 locuri.

-aparat de radiologie convenţională Siemens;

-aparat de radiologie digitală Siemens;

-Computer Tomograf cu achiziţie spirală Somatom Plus;

-computer Tomograf multislice cu 64 de detectori Philips;

-Rezonanţă Magnetică 1 T Siemens-Harmony.

98

Radiologie,

Imagistică

Medicală

Spitalul Clinic

Universitar de

Urgenţă Bucureşti

Seminar şi lucrări practice

-pentru studenţii de la Facultatea de Medicină – an IV şi Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală

-1 sală – 30 locuri;

-1 sală – 20 locuri;

-1 sală – 18 locuri.

videoproiector

-1 xerox Canon

 

99

Radiologie,

Imagistică

Medicală

Spitalul Clinic de

Urgenţă

Seminar:

Sala Bibliotecă:

-35 de locuri;

-ecran de proiecţie;

videoproiector

-sistem de proiecţie plasma – TV cu laptop;

 

100

Radioterapie

Oncologică,

Imagistică

Medicală

Spitalul Clinic

Colţea

Seminar:

-1 sală situată în cadrul Laboratorului de Rontgen-terapie;

-10 locuri.

-1 videoproiector;

-1 tablă albă;

-1 Electronic Clipboard;

-2 negatoscop;

-1 platformă pentru e-learning.

101

Gastroenterologie

şi

Hepatologie

Institutul Clinic

Fundeni

Activitatea de lucrări practice cu studenţii se desfăşoară la patul bolnavului.

-1 electrocardiograf

-1 spirometru;

-3 aparate de radiologie;

-15 endoscoape;

-2 ecoendoscoape;

-1 endoscop cu magnificaţie;

-4 ecografe abdominale;

-1 aparat de manometrie esofagiană.

Menţionăm că toate aceste aparate fie aparţin Institutului Clinic Fundeni, fie sunt achiziţionate prin proiecte de cercetare realizate de colectivul Centrului de Gastroenterologie şi Hepatologie, Institutul Clinic Fundeni.

102

Hematologie

Spitalul Clinic

Colţea

Lucrări practice:

-1 sală aparţinând Clinicii de Chirurgie;

-30 locuri.

-1 videoproiector;

-1 retroproiector;

-1 diaproiector;

-1 laptop;

-1 ecran proiecţie;

-6 microscoape IOR;

-1 microscop IOR BIOCULAR;

-1 tablă.

103

Hematologie

Spitalul

Universitar

de

Urgenţă Bucureşti

Activitatea de laborator se desfăşoară în laboratorul Clinicii de Hematologie, unde sunt amenajate 6 locuri de examinare la microscop.

S-au achiziţionat 6 microscoape Olympus din proiectul de cercetare CEEX nr. 62/2005

-1 electrocardiograf;

-medii de stocare portabile.

104

Medicină Internă

şi

Cardiologie

Spitalul Clinic

Colţea

Seminar:

-Biblioteca Clinicii Medicale,

-30 locuri.

-Biblioteca Clinicii de Chirurgie,

-30 locuri.

-Amfiteatrul Clinicii de Radiologie,

-40 de locuri.

-3 electro-

cardiografe,

-3 ecografe cord şi abdomen,

-1 spirometru,

-aparatele Rx ale Clinicii de Radiologie.

105

Medicină Internă I

Nefrologie

Spitalul Universitar de

Urgenţă Bucureşti

Seminar: Amfiteatrul situat în cadrul clinicii

-50 de locuri

-1 ecograf abdominal;

-1 oftalmoscop;

-1 epiproiector;

-1 microscop;

-1 aparat puncţie renală;

-1 aparat puncţie hepatică.

106

Medicină Internă

Spitalul Clinic

Colentina

Seminar

-1 bibliotecă

-30 de locuri

-1 amfiteatru

-120 locuri

Lucrări practice

-saloane;

-laboratoare.

-4 electro-cardiografe;

-1 ecocardiograf;

-2 spirometre;

-1 aparat de radiologie;

-4 panendoscoape;

-3 colonoscoape;

-1 doudenoscop;

-1 trusă mather-baby;

-1 staţie de capsulă endoscopică;

-1 echoendoscop;

-1 staţie APC;

-1 staţie electrochirurgie.

107

Psihiatrie

Spitalul Clinic

Alexandru

Obregia

Lucrări practice şi seminar- la patul bolnavilor în saloanele clinicii de psihiatrie adulţi şi copii –Secţiile clinice I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX.

Seminarii şi examinări

-în cabinete;

-10-15 locuri.

 

108

Pediatrie

şi

Neurologie

Pediatrică

Spitalul Clinic

Dr. V. Gomoiu

Lucrări practice

-3 aparate de electrocardiografie;

-1 aparat de ecocardiografie;

-3 aparate de ecografie abdominală;

-4 spirometre;

-2 aparate de radiologie;

-1 aparat de endoscopie;

-3 electro

encefalografe;

-1 Video EEG;

-1 electromiograf;

-1 aparat de iontoforeză.

109

Pediatrie

Spitalul Clinic de

Urgenţă pentru

Copii

Grigore

Alexandrescu

Saloane bolnavi pentru activitatea cu studenţii

-1 electrocardiograf;

-1 ecocardiograf;

-2 spirometre;

-1 computer tomograf;

- 1 endoscop;

-1 aparatură imagistică (CT);

-1 pH-metru;

-1 bodyplestimograf;

- 1 modul difuziune.

110

Radiologie,

Imagistică

Medicală

şi

Medicină

Nucleară

Institutul Clinic

Fundeni

Lucrări practice şi demonstraţii:

-înClinica de Radiologie, Imagistică Medicală şi Medicină Nucleară:

-Sala de curs mare

-clădirea A;

-24 de locuri;

videoproiector

-negatoscoape

-Sala de curs mică

-clădirea A;

-20 de locuri;

videoproiector

-PC;

-negatoscoape

-Sala de curs

-clădirea B;

-12 locuri;

-negatoscoape

-Sala de demonstraţii

-aferentă departamen-tului IRM, clădirea A;

-10 locuri;

-negatoscoape

-Sala de demonstraţii

-aferentă laboratorului de ecografie, clădirea A;

-10 locuri;

-negatoscoape

-Sala de demonstraţii

-aferentă laboratorului de radiologie pediatrică, clădirea A;

-10 locuri;

-negatoscoape

-Sala de demonstraţii

-aferentă departamen-tului de angiografie, clădirea A;

-6 locuri;

-negatoscoape

-2 Săli de demonstraţii

-aferente departamen-tului CT Siemens, clădirea A;

-10 locuri;

-negatoscoape

 

111

Boli Infecţioase

Institutul de Boli

Infecţioase

Prof. dr.

Matei Balş

Seminar:

Sala nr. 1

-Academia Internaţională de Boli Infecţioase şi Hiv/Sida, parter;

-15 locuri;

-ecran de proiecţie;

-tablă.

Sala nr. 2

-Academia Internaţională de Boli Infecţioase şi Hiv/Sida, parter;

-15 locuri;

-ecran de proiecţie;

-tablă.

Sala nr. 3

-Academia Internaţională de Boli Infecţioase şi Hiv/Sida, etaj 1;

-15 locuri;

-ecran de proiecţie;

-tablă.

Sala nr. 4

-Academia Internaţională de Boli Infecţioase şi Hiv/Sida, etaj 1;

-15 locuri;

-ecran de proiecţie;

-tablă.

Sala nr. 5

-Academia Internaţională de Boli Infecţioase şi Hiv/Sida, etaj 1;

-15 locuri;

-ecran de proiecţie;

-tablă.

Sala nr. 6

-Academia Internaţională de Boli Infecţioase şi Hiv/Sida, etaj 1;

-15 locuri;

-ecran de proiecţie;

-tablă.

Lucrări practice:

Sala de lucrări practice nr. 1

-Pavilion VI,

-56 locuri,

videoproiector

-ecran proiecţie,

-3 microscoape optice.

Sala de studiu

-Pavilion VI, subsol;

-17 locuri;

-ecran proiecţie.

-7 electrocardiografe portabile,

-4 ecografe multidisciplinare,

-1 fibroscan,

-4 aparate radiologie,

-1 tomograf computerizat,

-1 RMN,

-2 laboratoare performante de bacteriologie,

-1 laborator performant de genetică moleculară,

-1 laborator performant de virusologie,

-1 laborator performant imunologie.

112

Marketingul

Îngrijirilor

de

Sănătate,

Tehnologie

şi

Aparatură

Medicală

Sala de Seminar

-clădirea disciplinei;

-20 de locuri;

-tablă magnetică pentru scriere cu marker;

-video proiector;

-ecran de proiecţie;

-DVD;

-instalaţie de sonorizare.

Lucrări practice:

Sala de laborator

-clădirea disciplinei;

-15 locuri;

-tablă magnetică pentru scriere cu marker;

-video proiector;

-ecran de proiecţie;

-DVD;

-instalaţie de sonorizare.

-XEROX Docu Color 5000 – unitate digitală de editare date şi imprimare color;

-XEROX NUVERA 120 – unitate digitală de editare date şi imprimare alb/negru;

-COPIPRINTER RZ 977/RZ 970 – unitate digitală de

editare date alb/negru;

-Aparat de adunat coli PLOCKMATIC 310 + (10 BENE);

-HP DESIGNJET 5500 Printer – printer de formate

largi (plotter);

-sisteme de calcul DELL INSPIRON 530-1, cu monitoare TFT;

-19’,E197FP, Value Flat Panel TCO’99,1280x1024 @75Hz,8ms,500:1 Contrast;

-300 cd/m2 Brightnes cu Harduri mobile şi softul aferent.

Facultatea de Medicină Dentară

Nr. Crt.

 

Săli pentru activitatea de seminar şi pentru activitatea de

lucrări practice

Dotarea cu aparatură

01

ORL şi Chirurgie

Cervico – Facială

Spitalul Clinic

“Sf. Maria”

Sala lucrări practice

-în Secţia Clinică ORL a Spitalului, et. IV

-24 de locuri

-2 săli pansament/

tratament;

-1 sală demonstraţie ambulator;

-1 sistem video de transmitere din sălile de operaţie;

-1 videobibliotecă cu patologie chirurgicală cu un număr de 30 videocasete şi 30 CD-uri.

02

Oftalmologie

Seminar şi lucrări practice:

-Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice-Sala de tratamente, etaj IV;

-Unitatea de primiri urgenţe, parter;

-Sala de ambulator, etaj I;

-Sala de curs, etajul II

Spaţiul este suficient pentru 1 – 2 grupe de studenţi într-o sală, sălile sunt dotate cu aparatură de examinare şi tratament oftalmologic, iar sala de curs este dotată cu video, TV şi aparat de proiecţie.

-1 sală de curs;

-4 săli de demonstraţie;

-1 sistem video de transmitere din sălile de operaţie;

-1 videobibliotecă.

03

Boli Infecţioase

Institutul Naţional

de

Boli Infecţioase

Prof. dr. Matei Balş

Seminar:

Pavilionul imunodepresie -subsol;

-40 locuri;

-dispozitive de proiecţie (video-proiector, PC, ecran de proiecţie)

Sala de Consiliu din administraţia institutului:

-50 locuri;

-dispozitive de proiecţie (video-proiector, PC, ecran de proiecţie)

Pavilionul V

–subsol;

-30 de locuri.

Lucrări practice:

-în secţiile VIII, IX, X, XI, XII unde îşi desfăşoară activitatea clinică de asistenţă medicală cadrele didactice ale disciplinei.

Institutul Naţional de Boli Infecţioase este dotat cu aparatură de ultimă generaţie (RMN, CT, Ecografe, EKG)

04

Dermato- Venerologie

Spitalul Clinic de

Dermato - Venerologie

Prof. dr. Scarlat Longhin

Sală de curs Prof. dr. Pavel Vulcan

-parter;

-38 de locuri;

-tablă;

-ecran de proiecţie;

-aspectomat;

-retroproiector

-video proiector;

-diapozitive didactice.

Electrobisturiu

-electrocauter;

- aparat de laser terapie;

-dermato-scoape;

-microscoape optice şi monitor pentru proiecţia imaginii histopato-logice;

-bază complexă de imagini clinice.

05

Endocrinologie

Lucrări practice:

-la Institutul Naţional de Endocrinolo-gie “C. I. Parhon”

-electrocardiograf portabil

06

Igienă

Institutul Naţional

de

Diabet, Nutriţie

şi Boli Metabolice

Prof. dr. N. C. Paulescu

Seminar şi lucrări practice:

-Amfiteatru, etaj 4 din cadrul Institutului

-aparat bioimpedanţă – Bio Space;

-aparat de măsurare a rigidităţii vasculare;

07

Patologie Generală

şi

Oro Maxilo – Facială

 

-2 laptop,

-1 videoproiector.

08

Psihiatrie

şi

Psihologie Medicală

Seminar:

-1 sală

-30 de locuri

Lucrări practice:

-1 sală

-30 de locuri

 

09

Implantologie Orală

Spitalul Clinic de

Urgenţă Militar Central

“Dr. Carol Davila”

Sală de seminar

-25 locuri;

-în incinta Clinicii de Implantologie Orală din cadrul Spitalului;

Sală de lucrări practice

-25 locuri;

-în incinta Clinicii de Implantologie Orală din cadrul Spitalului;

-videoproiector;

-retroproiector;

-4 cabinete de medicină dentară dotate cu aparatură de ultimă generaţie complet utilate pentru implantologia orală (fiziodispenser, truse implantologie, truse chirurgie orală);

- Laborator de protetică pe implanturi cu aparatură de ultimă generaţie;

- Radiologie dentară cu orthopantomograf şi tomograf computerizat.

10

Implantologie Orală

Spitalul Universitar de

Stomatologie

Prof. dr. D. Theodorescu

Seminar: sală de 30 de locuri

-Calea Plevnei

nr. 19, etaj II.

Lucrări practice: sală de 30 de locuri

-Calea Plevnei

nr. 19, etaj II.

-1 videoproiector,

-1 laptop,

-15 motoare de lucru,

-5 fiziodispensere,

-5 articulatoare.

11

Pedodonţie

Seminar:

-la Sediul Disciplinei de Pedodonţie, str. Ionel Perlea nr.12, etajul IV, în cele 3 săli în care studenţii efectuează şi stagiul clinic. Numărul de locuri este corespunzător.

-Stagiul clinic de Pedodonţie se desfăşoară la sediul Disciplinei Stagiul se desfăşoară atât dimineaţa cât şi după-amiaza în fiecare zi de luni până vineri inclusiv, astfel încât fiecare grupă de studenţi (an IV şi V) să beneficieze de unităţi de lucru (aparate dentare). Disciplina este dotată cu 18 aparate dentare, dintre care 16 sunt montate în cele 3 săli în care se desfăşoară stagiul clinic cu studenţii, iar 2 în cabinetul profesorului, respectiv al conferenţia-rului, şi servesc pentru demonstraţii clinice.

-18 aparate dentare;

-videoproiectoare;

-laptopuri;

-ecran;

-monitoare;

-retroproiector;

-postere.

12

Endodonţie

Seminar:

Sala Secretariat:

-Facultatea de Medicină Dentară, Calea Plevnei, nr. 17 – 21, etaj 1;

-15 locuri.

Lucrări practice:

Sala 1:

-Facultatea de Medicină Dentară, Calea Plevnei, nr. 17 – 21, etaj 1;

-16 unităţi de lucru (unit-uri dentare cu fotolii şi compresoare).

Sala 2:

-Facultatea de Medicină Dentară, Calea Plevnei, nr. 17 – 21, etaj 1;

-16 unităţi de lucru (unit-uri dentare cu fotolii şi compresoare).

-10 unităţi de lucru (unit-uri dentare cu fotolii şi compresoare), dotate cu turbine, micromotoare electrice, piese de mână contraunghi/drepte şi seturi de instrumente pentru endodonţie;

-4 motoare pentru tehnici de preparare rotativă a canalelor radiculare;

-4 apex locatoare;

-2 aparate pentru detartraj ultrasonic;

-1 amalgamator;

-1 ecran de proiecţie.

13

Sănătate Orală

şi

Ştiinţele

Comportamentale

Seminar:

Sala de curs

-etajul III, Clinica din str. Eforie, nr. 4- 6 -40 locuri

Sala de curs

-etajul IV, Clinica din str. Eforie, nr. 4- 6 -80 locuri

Laboratul de Educaţie pentru sănătate

-etajul V, Clinica din str. Eforie, nr. 4- 6

-24 locuri

Lucrări practice:

Cabinetele 15, 16 şi 24

-etajul III, Clinica din str. Eforie, nr. 4- 6 -24 locuri

-1 unit Dentior 5;

-2 unit Dentior 3;

-2 aparate detartraj cu ultrasunete;

-20 truse de consultaţie;

-2 lămpi de fotopolimerizare;

-1 unit dentar mobil, pentru comunităţi;

-1cameră video;

-1 trepied pentru camera video;

-1 laptop;

-2 PC;

-1 imprimantă;

-1 multifuncţional;

-1 televizor;

-1 aparat video

14

Reabilitare Orală

Seminar:

-în Amfiteatrul etajul III, din cadrul Ambulatorului de stomatologie preventivă şi ortodonţie al Spitalului clinic de chirurgie oro-maxilo-facială “Prof. Dr. Dan Theodorescu”, Str. Eforie nr. 4-6.

-25 de locuri

Lucrări practice:

- cabinetele: 17, 18, 19, 21 şi 22 din cadrul Ambulatorului de stomatologie preventivă şi

ortodonţie al Spitalului clinic de chirurgie oro-maxilo-facială “Prof. Dr. Dan Theodorescu”, str. Eforie nr. 4-6, în care îsi desfăşoară activitatea şi Disciplina de Prevenţie oro-dentară

- cabinetele 5, 6, 7 şi 8 din cadrul clădirii situate în Str. Splaiul Independenţei nr. 290, aparţinând Universităţii Politehnice Bucureşti.

-10 unnituri KaVo;

-2 unituri ZC 9200;

- 3 unituri Dentior 3.

15

Prevenţie Oro – Dentară

Seminar:

-în Sala de curs, etaj III, din str. Eforiei nr. 4-6;

-25 de locuri,

-dotată cu tablă.

Lucrările practice:

-în 5 cabinete dentare situate în str. Eforiei nr. 4-6, etajul III.

 

16

Patologie Orală

Seminar: în sala de consultaţii.

Lucrări practice: însala de consultaţii a Clinicii de Chirurgie din serviciul de Ambulator

Consultaţii:

-2 scaune;

-spaţiu de 16 mp;

-2-3 grupe (24 de studenţi).

 

17

Odontoterapie

Restauratoare

Seminar:

Sala Secretariat:

-Facultatea de Medicină Dentară, Calea Plevnei, nr. 17 – 21, etaj 1;

-15 locuri.

Lucrări practice:

Sala 1:

-Facultatea de Medicină Dentară, Calea Plevnei, nr. 17 – 21, etaj 1;

-16 unităţi de lucru (unit-uri dentare cu fotolii şi compresoare).

Sala 2:

-Facultatea de Medicină Dentară, Calea Plevnei, nr. 17 – 21, etaj 1;

-16 unităţi de lucru (unit-uri dentare cu fotolii şi compresoare).

-16 unităţi de lucru (unit-uri dentare cu fotolii şi compresoare), dotate cu turbine, micromotoare electrice, piese de mână contraunghi/drepte şi seturi de instrumente pentru odontoterapie restauratoare;

-6 simulatoare pentru manopere lucrări practice studenţi anul III;

-10 lămpi fotopolimerizare tehnologie QTH;

-2 calculatoare PC, cu monitoare şi tastaturi;

-1 laptop;

-1 videoproiector;

-1 ecran de proiecţie.

18

Medicină Legală

Institutul Naţional

de

Medicină Legală

“Mina Minovici”

Bucureşti

Sală de seminar

-40 locuri

Activitatea practică:

-Sala de autopsie (pentru activitatea prosecturală);

-Camera de Gardă a INML “Mina Minovici”;

-Cabinetul de examinare clinică – Expertize (pentru activităţile medico - legale clinice.

-Mese de autopsie complet echipate:

-sursă de lumină,

-sursă de apă,

-trusă de autopsie,

-consumabile,

-proiector

Dotări pentru activitatea medico – legală clinică:

-cabinete de examinare complet utilate şi echipate

În cadrul activităţii practice medico – legale se pot repartiza până la 3 grupe de studenţi la o masă de autopsie.

19

Microbiologie

Seminar şi lucrări practice:

-str. Dimitrie Gerota, nr. 19 – 21, parter, corp dreapta;

-Sala 1

-30 de locuri.

-Sala 2

-24 locuri.

-28 microscoape Zeiss,

-1 microscop cu fluorescenţă,

-1 termostat/sală

(x 2 săli),

-1 etuvă/sală

(x 2 săli),

-1 autoclav/sală

(x 2 săli),

-1 balanţă analitică electronică/disci-plină,

-1 baie cu agitator/disciplină,

-1 centrifugă/disci-plină,

-200 bucăţi de

lame – frotiuri,

-1 laborator pentru preparare lame şi medii.

20

Genetică

Lucrări practice

-U.M.F.

“C. Davila”, str. D. Gerota, nr. 19-21, etaj 1 (corp stânga al clădirii)

Sala 1

-24 de locuri

Sala 2

-20 de locuri

-8 microscoape IOR;

-4 microscoape Nikon;

-1 proiector de diapozitive;

-1 ecran.

21

Biochimie

Seminarii şi lucrări practice

-2 săli cu 24 de locuri şi una cu 36 de locuri , B-dul Eroilor Sanitari nr.8 în cadrul Facultăţii de Medicină Generală

-3 aparate de electroforeză;

-3 centrifuge;

-3 spectrofoto-metre;

-10 biurete;

-50 pipete sticlă;

-20 pipete plastic.

22

Informatică Medicală

şi

Biostatistică

Lucrări practice:

-1 sală în Clinica din str. Eforie, nr. 4-6, sector 5, etaj III;

-15 locuri.

Dotarea cu aparatura utilizată în procesul de învăţământ a fost achiziţionată din proiectul de cercetare CEEX (contract 81/2005) derulat în perioada 2005 – 2008.

-1 calculator/2 studenţi;

-1 reţea locală de calcul (10 staţii de lucru tip desktop şi 4 staţii mobile tip laptop);

-1 monitor cu plasmă;

-2 monitoare color touch-screen;

-3 echipamente multifuncţionale;

-4 videoproiectoare

-1 cameră video;

-1 aparat foto digital;

-1 ecran de proiecţie;

-1 tablă magnetică;

-Software sisteme de operare (Windows Server, Windows XP, Windows VISTA);

-Pachet software Microsoft Windows Office 2003;

- Pachet software Microsoft Windows Office 2007;

-ADOBE ACROBAT 8 PRO;

-ADOBE WEB Premium;

-Adobe Creative Suite 3 Production Premium;

-Netop School Software;

-Software medical (DENTALMAP, TehnoDent).

23

Pediatrie

Spitalul Clinic de

Urgenţă pentru Copii

“Grigore Alexandrescu”

Seminar:

-în Sala de Seminar Parter Chirurgie Plastică,

– 25 locuri.

Lucrările practice:

-în Clinica de Pediatrie din cadrul Secţiei A.T.I – Toxicologie,

-36 de paturi, fiecare student având repartizaţi 2 pacienţi.

-2 electro-cardiografe;

-2 ecocardiografe;

-1 trusă endoscopie digestivă;

-2 ecografe abdominale;

-1 Computer Tomograf .

24

Anatomie

şi

Embriologie

Seminar şi lucrări practice

-Sala de disecţie

“Gr. T. Popa”

-100 locuri

-Laboratorul de Embriologie din Bd. Eroilor Sanitari

-25 locuri

-Laborator formolizare cadavre=Serviciul cadavre al UMF (împreună cu Catedra de Anatomie a Facultăţii de Medicină);

-17 mese disecţie;

-2-3 cadavre semestrial/350 studenţi;

-Laboratorul de embriologie-7 microscoape şi 3 cadre didactice;

-2 microtoame;

-Muzeu piese anatomice=Muzeul Facultăţii de Medicină;

-asistenţii disciplinei folosesc metode IT&C;

-3 calculatoare cu acces la internet;

- Cărţi şi reviste-la Centrul de documentare al Facultăţii de Medicină;

-în catedră există o minifilială a Bibliotecii Centrale U.M.F.-cărţile şi revistele subinventariate sunt procurate prin proiectele de cercetare ale membrilor catedrei.

25

Anatomie Clinică

şi

Topografică

Seminar:

-O sală, de 25 de locuri;

-la Facultatea de Medicină;

- tablă neagră,

-negatoscop,

-ecran de proiecţie,

-televizor, color,

-video recorder,

-laptop,

-video-retroproiector,

-retroproiector

-aparat pentru proiecţia diapozitivelor.

Lucrări practice:

-O sală de 100 de locuri;

-localizată la Facultatea de Medicină dotată cu 17 mese de disecţie.

-Laboratorul de formolizat cadavre este unic pe universitate.

-Număr de cadavre/studenţi, an I şi II: 3.

-2 microscoape performante(stereomicroscoape); -Microtoame – 1 care prezintă cuţite de microtom de unică folosinţă;

-mai multe filme video de disecţie sau de anumite studii ştiinţifice;

-3 laptop-uri şi 2 calculatore fără acces la internet;

-o bibliotecă cu reviste şi cărţi de specialitate; -cameră intraorală;

- micromotore cu freze pentru os;

-truse de disecţie;

- fiziodispenser;

-aparat roentgen portabil cu cameră de developare;

-PC desktop cu accesorii;

-baie flotaţie;

-plită termostatată; -termostat histologic;

-staţie de includere în parafină.

Majoritatea dotărilor mai sus menţionate sunt achiziţionate prin Proiectul de cercetare CEEX NR. 101/2006 al cărui director de proiect este Prof. Dr. Victor Nimigean.

26

Tehnologia Protezelor

şi

Materiale Dentare

Seminar şi lucrări practice

-la sediul catedrei, str. Eforie, nr. 4-6:

-3 laboratoare

-20 locuri;

-1 laborator modular;

-3 camere

-14 locuri la mese de tehnică dentară;

-5 cabinete pentru prezentare pe pacient şi demonstraţii la etajul IV;

-3 laboratoare didactice la etajul V

-20 locuri.

-7 laboratoare;

-6 grupe de studenţi/laborator;

-134 locuri de lucru individual;

-106 becuri Bunsen;

-290 ocluzoare;

-50 “Fantom-modele”;

-151 instrumentar;

-10 mese tehnician demonstrator;

-4 mese vibratorii;

-1 presă mecanică;

-4 motoare lustru;

-2 prese hidraulice;

-4 aparate de soclat;

-4 săli de ghips şi polimerizare.

Materiale consumabile în cantităţi şi cu consum scriptic verificabile care să asigure lucrul individual al studentului:

-20 cutii de ceruri colorate de modelat;

-5 saci x 25 kg de ghips dur=Moldano albastru;

-30 truse (9, 10 freze) – freze extradure micromotor;

-30 truse (9, 10 freze) – freze diamantate micromotor;

-100 freze diamantate flacără (pentru turbină);

-100 freze de secţionat coroane (pentru turbină);

-20 truse de freze extradure (trusă cu 5 freze) pentru piesa dr;

-20 discuri secţionat model;

-50 discuri diamantate +

mandrine;

-50 cutii de discuri carborundum;

-5 driluri Pindex;

-30 cutii de ceară prefabricată pentru schelet (diferite profile);

-30 cutii de ceară de inlay “Cerin”;

-1 cutie Agar-Agar;

-20 pungi de pânze ferăstrău mic;

-10 ferăstrău mic;

-1 buc. Ochelari protecţie (coloraţi-negri pentru turnare Cr-Ni);

-1000 de pinuri metalice Dowell simple;

-20 de creuzete ceramice;

-20 cutii de retenţii pentru coroane weiser+lac;

-20 flacoane Die Spacer;

-5 cutii Anse caseta;

-20 creuzete Castomat pentru aliaje de crom (necăptuşite);

-30 cutii de siloflex (chitos + fluid);

-30 cutii Elite fluid;

-20 cutii de ciment Foz (Kultzer);

-10 cutii de ciment ionomer (Kavitan);

-10 linguri Kiettenbach;

-20 linguri segmentare de arcade (material plastic);

-20 linguri de arcadă

(material plastic);

-20 cutii conuri gutaperca (Spofa Dental);

-10 cutii Ketac-molar;

-10 cutii Termporary cement;

-20 cutii de hârtie articulaţie;

-300 de tije prefabricate pentru turnare;

-100 cutii placa bază;

-100 cutii de ceară calibrate 2 mm bază proteză (2 mm) (roz);

-100 cutii de ceară calibrate 0,3 – 0,4 mm modelaj coroane (albastră);

27

Protetică Dentară Fixă

şi

Ocluzologie

Lucrări practice:

-1 sală, parter;

-11 posturi de lucru (fantome)

-56 unituri dentare;

-11 unituri – fantom (pentru anul III)

-1 unit dentar/7 studenţi;

-1 unit-fantom/11 studenţi.

28

Clinica de Chirurgie

Oro - Maxilo - Facială

Seminar:

-1 Sală:

-30 de locuri,

-etaj III, clădirea din Calea Plevnei, nr. 19.

Lucrări practice:

-Sala A: 8 unituri,

-Sala B: 5 unituri,

-Sala C: 5 unituri

Sălile sunt situate la etajul I al clădirii din Calea Plevnei, nr. 19, în Ambulatoriul de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială

Spaţiile aparţin Spitalului Clinic de Chirurgie Oro – Maxilo – Facială “Prof. Dr. Dan Theodorescu”

-18 unităţi de lucru;

-18 unităţi de lucru/72 de studenţi;

-2 săli de operaţii ambulatorii dento – alveolare (spaţii ce aparţin Spitalului Clinic de Chirurgie Oro – Maxilo – Facială “Prof. Dr. Dan Theodorescu”);

-10 paturi de spital pentru cazuri septice şi 50 paturi de spital pentru cazuri aseptice (sunt situate la etajul II al clădirii din Calea Plevnei, nr. 19 şi aparţin Spitalului Clinic de Chirurgie Oro – Maxilo – Facială “Prof. Dr. Dan Theodorescu”)

29

Protetică Dentară Mobilă

Lucrări practice:

-1 sală, parter;

-11 posturi de lucru (fantome)

-56 unituri dentare;

-11 unituri – fantom (pentru anul III)

-1 unit dentar/7 studenţi;

-1 unit-fantom/11 studenţi.

30

Ortodonţie şi Ortopedie

Dento – Facială

-6 săli pentru lucrări practice şi seminarii;

-2 săli cu 1 unitate de lucru;

-1 sală cu 2 unităţi de lucru;

-2 săli cu 4 unităţi de lucru;

-3 săli cu 5 unităţi de lucru.

- Situate în Str. Eforiei, nr. 4-6, etaj II

-26 de unităţi de lucru;

- număr total de unităţi de lucru/student - 24

31

Parodontologie

Seminar şi lucrări practice:

-în cadrul Clinicii de Parodonto-logie, Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială “Prof. dr. Dan Theodorescu”, Calea Plevnei, nr. 19;

-22 unităţi de lucru – unituri dentare.

 

32

Medicină Internă

Spitalul Clinic

de Urgenţă Ilfov

Seminar şi lucrări practice

Amfiteatru

-Pol. Eforie, str. Eforie;

-60 locuri-cursuri de semiologie medicală

-2 electro-cardiografe;

-1 ecocardiograf;

-1 spirometru;

-1 aparat radiologie;

-3 endoscoape;

-2 ecografe abdominale;

-4 aparatură imagistică

Facultatea de Farmacie

Nr.

crt.

Nr. Ap.

Disciplina

Aparat

Producător

Buc.

1.

1.

Chimie Anorganică

[F1]

Balanta Analitica AC 210

Sartorius

1

2.

2.

 

Balanta Semi-Micro Analitica

Franz Kustner Nachf, Germania

1

3.

3.

 

Balanta Semi MP 11

Gdansk, Polonia

1

4.

4.

 

Balanta Tehnica

Sibiu, Romania

2

5.

5.

 

Balanta Micro Semi Automata

Walter Zschornig, KG, Germania

1

6.

6.

 

Retroproiector 640

Liesegang

1

7.

7.

 

Calculator 486

Microsoft

1

8.

8.

 

Etuva electrica

Selecta, Spania

1

9.

9.

 

Spectrofotometru Specord 200 pe support cuve termostat cu calculator. Baie termostatica A 106

Analytikjena

1

10.

10.

 

Conductometru

Optic ivzmen sistem

1

11.

1.

Chimie Analitică

[F1]

Spectrofotometru UV-VIS Lambda 2

Perkin-Elmer

1

12.

2.

 

Spekord UV-VIS

Carl Zeiss Jena

1

13.

3.

 

Potenţiometru

Metrohm

1

14.

4.

 

Potenţiometru

Schott instruments

1

15.

5.

 

Flamfotometru

Carl Zeiss Jena

1

16.

6.

 

Spekol

Carl Zeiss Jena

2

17.

7.

 

HPLC

Varian

1

18.

8.

 

Balanţe analitice

Sartorius

2

19.

9.

 

Balanţe analitice

A&D Instruments LTD.

2

20.

10.

 

Balanţe analitice

Mettler Toledo

2

21.

11.

 

Sistem de electroforeză capilară (model G1600) cu detector cu şir de diode, cu absorbanţă în UV-vizibil (190 – 600 nm)

Agilent Technologies

1

22.

12.

 

Baie de ultrasonare

Elma

1

23.

13.

 

Retroproiector 640

 

1

24.

14.

 

Epiproiector

Liesegang

1

25.

15.

 

Dispozitiv proiecţie retro 328

 

1

26.

16.

 

Aparat proiecţie

Prodovit

1

27.

17.

 

PC LG cu monitor Hyundai

LG; Hyundai

1

28.

18.

 

Centrifugă electrică

 

3

29.

19.

 

Centrifugă CE2

 

1

30.

20.

 

Aparat de purificare a apei

Barnstead

1

31.

21.

 

Etuvă termoreglabilă

ITM

1

32.

22.

 

Cuptor electric

 

2

33.

1.

Controlul Medicamentului

[F1]

Spectrofotometru UV/VIS V-530

JASCO

1

34.

2.

 

Calculator Intel GHz, 60 GB HD, 256 MB RAM, 17 » SVGA monitor, CD/RW, Deskjet

JASCO

1

35.

3.

 

Imprimanta HP Deskjet 5940 a Spectrofotometrului

JASCO (HP)

1

36.

4.

 

Distilator 2001/2

JFL

1

37.

5.

 

Retroproiector Trainer Deluxe 400

LIESEGANG

1

38.

6.

 

Balanta Analitica Automata XT-220 A

PRECISA

2

39.

7.

 

Balanta Analitica Automata

SARTORIUS

1

40.

8.

 

Spectrofotometru UV/VIS SPEKOL

CARL ZEISS JENNA

1

41.

9.

 

Spectrofotometru SPECORD UV/VIS

CARL ZEISS JENNA

1

42.

10.

 

Spectrofotometru SPECORD 75 IR

CARL ZEISS JENNA

1

43.

11.

 

Balanta Analitica Semiautomata

ZAK ADY

5

44.

1.

Laborator Clinic

şi

Igiena Alimentaţiei

[F2]

PS ansamblu DURAN – HP/28 Mb HBD 20 GB, Monitor 15

 

1

45.

2.

 

Unitate centrala + Monitor TOHAR

 

1

46.

3.

 

Imprimanta HP 3052

 

1

47.

4.

 

Retroproiector Zeiss-Cane

 

1

48.

5.

 

Balante analitice cu 4 zecimale(Precisa si Sartorius)

PARTNER CORPORATION SRL, SARTORIUS

2

49.

6.

 

Centrifugi model EBA 20

SEPADIN PRODEXPORT SRL

2

50.

7.

 

Microscop trinocular cu camera foto digitala

SEPADIN SRL

1

51.

8.

 

Aparat de electroforeza

SC REDOX LAB SRL

1

52.

9.

 

Aparat de hematologie MEDONIC cu imprimanta cu cap

NOBIS-Laboratordiagnostica SRL

1

53.

10.

 

Multianalizor biochimie

SC CORMAY ROMANIA SRL

1

54.

11.

 

Spectrofotometru model METERTEK SP-830

SEPADIN PRODEXPORT SRL

 

55.

12.

 

Spectrofotometru UV VIS T60 cu imprimanta

NITECH SRL

1

56.

13.

 

Manta de incalzire cu pH-metru

WTW GmbH

1

57.

14.

 

Evaporator rotativ model W-MEIR

NITECH SRL

1

58.

15.

 

Distilator cu rezervor

SEPADIN PRODEXPORT SRL

1

59.

16.

 

Termostat apa MEMMERT

SEPADIN PRODEXPORT SRL

1

60.

1.

Chimie Organică

[F2]

Imprimanta HP laser jet P1025

 

2

61.

2.

 

Scanner HP 5590

 

1

62.

3.

 

Calculator procesor P4

Asesoft

4

63.

4.

 

Cromatograf HPLC cu detectie UV

Beckman

1

64.

5.

 

Spectrometru IR cu transformata Fourier, optica aurita

Brucker

1

65.

6.

 

Microscop Boetius

 

1

66.

7.

 

Spectrometru UV – VIS

Analitik Jena

1

67.

8.

 

Rotaevaporator

 

4

68.

9.

 

Imprimanta HP 940

 

1

69.

10.

 

Imprimanta Laser Jet 4L

 

1

70.

11.

 

Imprimanta Lexmark C 510

 

1

71.

12.

 

Cromatograf de gaze cuplat cu Spectrometru de masa

Fisions

1

72.

13.

 

UPS 1500 VA

 

3

73.

14.

 

Aparat pentru determinarea punctului de topire

 

1

74.

15.

 

Aparat distilat apa

 

1

75.

16.

 

Calculator procesor P5

 

1

76.

17.

 

Balante

Sartorius

2

77.

18.

 

Cromatograf HPLC wave OC CE 4300

Cecil

1

78.

19.

 

Xerox HP alb – negru

 

1

79.

20.

 

Spectrometru IR Buck 500

 

1

80.

21.

 

Cuptor cu microunde

 

1

81.

22.

 

Spectrometru IR

Varian

1

82.

1.

Urgenţe Medicale

[F2]

Sistem ECG Holter

X-Lab Solution

1

83.

2.

 

Sistem Holtertensional

X-Lab Solution

1

84.

1.

Chimie Farmaceutică

[F3]

Ultramicrobalanţă

Perkin- Elmer

1

85.

2.

 

Balanţe analitice

4 zecimale

Sartorius

2

86.

3.

 

Balanţe analitice

4 zecimale

Radwag

2

87.

4.

 

Balanţe analitice

4 zecimale

Adam

2

88.

5.

 

Balanta analitica

3 zecimale

Sartorius

1

89.

6.

 

Balante analitice

3 zecimale

Kern

4

90.

7.

 

Balante analitice

2 zecimale

AND

2

91.

8.

 

Balanta analitica

2 zecimale

Ohaus

1

92.

9.

 

pH-metre

Oreon

3

93.

10.

 

Aparat punct de topire

Electrothermal

1

94.

11.

 

Aparat punct de topire

Boetius

2

95.

12.

 

Analizor elemental CHNS/O

Perkin- Elmer

1

96.

13.

 

Refractometru ABBE

Kruss

1

97.

14.

 

Sistem HPFC

Biotage

1

98.

15.

 

Agitatoare mecanice

Heidolph

2

99.

16.

 

Agitator mecanic

IKA

1

100.

17.

 

Etuvă

Raypa

1

101.

18.

 

Etuvă

MLW

1

102.

19.

 

Cuiburi de incalzire

Falc

4

103.

20.

 

Spectrofotometru

UV-VIS

Karl Zeiss Jena

1

104.

21.

 

Evaporator rotativ

-

2

105.

1.

Botanică farmaceutică

şi

Biologie Celulară

[F3]

Imprimantă HP3325

HP

1

106.

2.

 

Placă bază PII

-

1

107.

3.

 

Memorie 128 Mb

-

1

108.

4.

 

HDD 20 Gb

-

1

109.

5.

 

Unitate Floppy

-

1

110.

6.

 

Placă video DCI 1 Mb

-

1

111.

7.

 

Placă sunet

-

1

112.

8.

 

Monitor 15''

Horizon

1

113.

9.

 

CD-ROM

-

1

114.

10.

 

Carcasă

-

1

115.

11.

 

Ventilator procesor

-

1

116.

12.

 

Tastatură

AT4TECH

2

117.

13.

 

Mouse

AT4TECH

2

118.

14.

 

Ecran protecţie perlat

-

1

119.

15.

 

Placă P III

-

1

120.

16.

 

Procesor P III

-

1

121.

17.

 

DDR 128 Mb

-

1

122.

18.

 

HDD 40 Gb

-

1

123.

19.

 

CD - ROM

-

1

124.

20.

 

Carcasă

-

1

125.

21.

 

Monitor 154

-

1

126.

22.

 

Monitor 17'

-

1

127.

23.

 

Procesor P II

-

1

128.

24.

 

Imprimantă laser A 4

Lexmark

1

129.

25.

 

Imprimantă 560 C

HP

1

130.

26.

 

Calculator 486

Delta forte

1

131.

27.

 

Laptop Compaq NX

HP

1

132.

28.

 

Scanner G 3010

HP

1

133.

29.

 

Monitor TFF 17''

ASUS

2

134.

30.

 

Aparat proiecţie

Pradovit

1

135.

31.

 

Retroproiector

Meotar

1

136.

32.

 

Videoproiector

Epson

1

137.

33.

 

Aparat distilat apă electric

TTM

1

138.

34.

 

Balanţă LC 620 P

Sartorius

1

139.

35.

 

Balanţă analitică WP11

ZMP

1

140.

36.

 

Baie electrică cu 3 ochiuri

ITM

1

141.

37.

 

Etuvă electrică

Heracus

1

142.

38.

 

Frigider 240 L

Artic

1

143.

39.

 

Lampă UV

Camag

1

144.

40.

 

Lupe

Raichart

7

145.

41.

 

Lupe

Zeiss

5

146.

42.

 

Lupe cu postament

IOR

3

147.

43.

 

Manta elecrică 250 ml

Electrothermal

2

148.

44.

 

Manta elecrică 500 ml

Electrothermal

1

149.

45.

 

Manta elecrică 2000 ml

Electrothermal

2

150.

46.

 

Manta elecrică 5000 ml

Electrothermal

1

151.

47.

 

Microscop

Eduron

1

152.

48.

 

Microscop binocular

IOR

4

153.

49.

 

Microscop monocular

IOR

20

154.

50.

 

Microscop monocular

Zeiss

1

155.

51.

 

Microscop binocular

Nikon

2

156.

52.

 

Microscop monocular

Kruss

25

157.

53.

 

Microscop Binocular

Zeis

14

158.

54.

 

Microscop cercetare cu aparat foto

Nikon

1

159.

55.

 

Aparat foto digital pentru microscop

Nikon

1

160.

56.

 

Obiectiv foto

Nikon

1

161.

57.

 

Ph metru OP 201

Radel Kis

1

162.

58.

 

Microtom automat

Microm

1

163.

59.

 

Pompă vid

KNF

1

164.

60.

 

Cameră germinare

Sanyo

1

165.

61.

 

Etuvă laborator ESAC 25

Electronic April

1

166.

1.

Farmacologie

şi

Farmacie Clinică

[F4]

PC Pentium 4 – CPU: 3,0 GHz, RAM: 1 GB, S.O.: Windows XP Professional

-

1

167.

2.

 

PC Pentium 4 – CPU: 2,4 GHz, RAM: 256 MB, HDD: 80 GB, S.O.: Windows XP Professional

-

1

168.

3.

 

PC Pentium 4 – CPU: Intel Pentium 2 GHz, RAM: 256 MB, HDD: 60 GB, S.O.: Windows XP

-

1

169.

4.

 

PC Pentium Pro - CPU: 200 MHz, RAM: 64 MB, HDD: 4 GB-Quantum, S.O.: Windows 95

-

1

170.

5.

 

PC Pentium I - CPU: 133 MHz, RAM: 24 MB, HDD: 1,2 GB, S.O.: Windows 95

-

1

171.

6.

 

Laptop Texas Instruments Extensa – CPU: 120 MHz, HDD: 40 GB, S.O.: Windows 95

Texas Instruments

1

172.

7.

 

PC Pentium 4 – CPU: 3,0 GHz, RAM: 1 GB, S.O.: Windows XP Professional

-

1

173.

8.

 

PC Pentium 4 – CPU: 2,4 GHz, RAM: 256 MB, HDD: 80 GB, S.O.: Windows XP Professional

-

1

174.

9.

 

PC Pentium 4 – CPU: Intel Pentium 2 GHz, RAM: 256 MB, HDD: 60 GB, S.O.: Windows XP

-

1

175.

10.

 

PC Pentium Pro - CPU: 200 MHz, RAM: 64 MB, HDD: 4 GB-Quantum, S.O.: Windows 95

-

1

176.

11.

 

PC Pentium I - CPU: 133 MHz, RAM: 24 MB, HDD: 1,2 GB, S.O.: Windows 95

-

1

177.

12.

 

Laptop Texas Instruments Extensa – CPU: 120 MHz, HDD: 40 GB, S.O.: Windows 95

Texas Instruments

1

178.

13.

 

Imprimanta HP5L

Hewlett Packard

1

179.

14.

 

Imprimanta LEXMARK Z705

Lexmark

1

180.

15.

 

Imprimanta HP Q5610A Office Jet

Hewlett Packard

1

181.

16.

 

Multifuncţional HP PSC 2410 PHOTOSMART 138B

Hewlett Packard

1

182.

17.

 

Retroproiector tip 640 Liesegang 400

Liesegang

1

183.

18.

 

Videoproiector Toshiba TDP-S80

Toshiba

1

184.

19.

 

Actometru tip Autotrack, placă cu găuri (hole board) şi labirint în cruce, asistate de calculator

-

1

185.

20.

 

Analizor lichide biologice tip HPLC

Jasco

1

186.

21.

 

Centrifugă cu rotor unghiular EBA 20

Hettich

1

187.

22.

 

Termohigrometru cu imprimantă

Traceable

1

188.

23.

 

Plita algezie Hot plate

Ugo Basile Italia

1

189.

24.

 

ECT-UNIT (stimulator electric pentru convulsii şi algezie)

Ugo Basile Italia

1

190.

25.

 

Pletismometru

Ugo Basile Italia

1

191.

26.

 

Tail Flick (algeziometru)

Ugo Basile Italia

1

192.

27.

 

Aparat pentru reflexe condiţionate la şobolan

Ugo Basile Italia

1

193.

28.

 

Baie de organ izolat cu 4 camere cu accesorii: recorder 1 buc, preamplificator 1 buc, transducer izometric 4 buc, transducer izotonic 4 buc

Ugo Basile Italia

1

194.

29.

 

BP Recorder cu soft şi accesorii: pachet complet achiziţie date 1 buc, unitate de înregistrare cu microcontroler 1 buc (tensiometru)

Ugo Basile Italia

1

195.

30.

 

Cuşcă de activitate motorie pe orizontală şi verticală, asistată de calculator

Ugo Basile Italia

1

196.

31.

 

Stative cu 36 cuşti de şobolan şi 48 cuşti de şoarece, ventilate individual, prin unitate de control al fluxului de aer

Tecniplast Italia

1

197.

1.

Farmacognozie, Fitochimie şi Fitoterapie

[F4]

Calculator

Epson

1

198.

2.

 

Calculator

Epson

1

199.

3.

 

Calculator

HP,

1

200.

4.

 

Calculator

LG

1

201.

5.

 

Multifuncţional

HP

1

202.

6.

 

Retroproiector

Pradovit

1

203.

7.

 

Spekol UV-VIS

Cecil

1

204.

8.

 

Spectrofotometru UV-VIS V-530

Jasco

1

205.

9.

 

Microscop de uz didactic

IOR

24

206.

10.

 

Lupe

IOR

11

207.

11.

 

Microscop de cercetare binocular, cu camera foto digitala

Zeiss

1

208.

12.

 

Rotavapor

Buchi

1

209.

13.

 

Liofilizator

Christ

1

210.

14.

 

Pompă vacuum

Fischer

1

211.

15.

 

Centrifugă

Hettich

1

212.

16.

 

Linomat IV

Camag

1

213.

17.

 

Nanomat

Camag

1

214.

18.

 

Lampă UV

Camag

1

215.

19.

 

Etuvă de laborator

Ecocell

1

216.

20.

 

Etuvă de laborator

-

1

217.

21.

 

Balanţă de determinare a umiditatii

Kern

1

218.

22.

 

Balanţă analitică

Sartorius

1

219.

23.

 

Balanţă analitică

Precisa,

Shimadzu

1

1

220.

24.

 

Baie de apă electrică

Raypa

1

221.

25.

 

Cuiburi de încălzire electrice

Electrothermal

3

1

222.

26.

 

Cuiburi de încălzire electrice

Falc

1

223.

27.

 

Baie de nisip

-

1

224.

28.

 

Distilator

-

1

225.

29.

 

Aparat Neoclevenger

-

3

226.

30.

 

Aparat Soxhlet

-

3

227.

31.

 

Sistem HPLC şi extracţie cu gaze

Supercritice

Jasco

1

228.

1.

Biochimie

[F5]

Echipament

Chemwell 2910

pentru biochimie şi imunologie (ELISA)

-anul de fabricaţie 2008

Awarness Technology Inc.- SUA

1

229.

2.

 

Spectrofluorimetru LS 50B – anul de fabricaţie -1997

Perkin Elmer- SUA

1

230.

3.

 

Accesorii pentru Spectrofluorimetru LS 50 B (Perkin Elmer)

- Baie termostată cu pompă de recirculare

- Accesoriu biocinetică cu agitator magnetic

Lauda Ecoline 019 model E100

 

231.

4.

 

Sistem electroforeză Mini Protean –anul de fabricaţie - 1996

BioRad- SUA

1

232.

5.

 

Sistem fotodocumentare şi analiză pentru electroforegrame şi cromatoplăci – anul de fabricaţie - 2002

Vilber Lourmat - Franţa

1

233.

6.

 

Spectrofotometre SP 830 PLUS - anul de fabricaţie 2006

Metertek, Taiwan

3

234.

7.

 

Spectrofotometru SP 830

- anul de fabricaţie 2004

Metertek,

Taiwan

1

235.

8.

 

Spectrofotometru VSU2-P, anul de fabricaţie 1970

Carl Zeiss Jena,

Germania

1

236.

9.

 

Centrifugă Janetzki K24 – anul de fabricaţie 1974

Germania

1

237.

10.

 

Balanţă electronică UX 8205

Shimadzu, Japonia

1

238.

11.

 

Balanţă analitică, KB 800-2, anul de fabricaţie 2006

Sartorius, Germania

1

239.

12.

 

Balanţă analitică 770

Kern, Germania

1

240.

13.

 

Decapitator pentru animale de laborator

Ugo Basile, Italia

1

241.

14.

 

Calculator PC 386

 

1

242.

15.

 

Calculator PC Pentium IV cu imprimantă HP, Laserjet 6L

 

1

243.

16.

 

Retroproiector pentru folii transparente 3M 1765

 

1

244.

17.

 

Combină frigorifică ARCTIC

România

1

245.

1.

Toxicologie

[F5]

Cromatograf de lichide de inalta performanta - HPLC (model Surveyor Plus) cu pompa cuaternara, degazor incorporat, autosampler cu termostatare Peltier, termostare coloane, detector DAD si de fluorescenţă

Thermo Electron Corp

1

246.

2.

 

Cromatograf de lichide de inalta performanta - HPLC (model Spectra) cu detector UV

Thermo Electron Corp.

1

247.

3.

 

Lichid cromatograf cu spectrometru de masa (LC –MS) (lichid cromatograf model Surveyor Plus cu spectrometru de masa LCQ Advantage MAX, Thermo Finnigan) cu pompa cuaternara, degazor incorporat, autosampler cu termostatare Peltier, termostare coloane, spectrometru de masa cu trapa ionică

Thermo

1

248.

4.

 

Gaz cromatograf cu spectrometru de masa (GC-MS) cu spectrometru de masa monoquadrupolic

(model Focus DSQ)

Thermo Electron

1

249.

5.

Sistem de electroforeză capilară (model G1600)

cu detector cu şir de diode, cu absorbanţă în UV-vizibil (190 – 600 nm) si detector cu fluorescenta indusa laser (LIF, model ZETALIF 3488, Picometrics)

Agilent Technologies

1

250.

6.

Spectrometru de absorbtie atomica cu flacără, cu cuptor de grafit, cu autosampler

Termoelectron Corporation

1

251.

7.

Spectrofotometru UV-VIS Cary 100 Bio cu control Peltier pentru temperatură; agitare magnetică în cuvă

Varian

1

252.

8.

pH-metru, conductometru, ionometru

 

1

253.

9.

Centrifugă de laborator swing-out, cu răcire

Sigma

1

254.

10.

Sistem de extracţie în fază solidă cu vacuum, 12 pozitii de extractie

Supelco Visiprep

1

255.

11.

Vacuum evaporator (rotavapor) (model RVO 400) cu baloane de evaporare si tuburi test, dispozitiv pentru controlul rotatiei, vidului, temperaturii si pozitie baii

Ingos

1

256.

12.

Sistem de agitare Vortex

Ika Labortechnick

1

257.

13.

Baie cu ultrasunete (model Elmasonic S60/H), cu incalzire

Elma

1

258.

14.

Balanţa analitica

Sartorius

1

259.

15.

Balanţa analitica

Ohaus

1

260.

16.

Aparat pentru obtinere apă ultrapură (model IWA 3 rosol) cu osmoza inversa si schimbatori de ioni, cu filtru microbiologic

Watek

1

261.

17.

Retroproiector 640

Liesegang

1

262.

18.

Diaproiector IOR

 

1

263.

19.

Diaproiector 368

Liesegang

1

264.

20.

Calculatoare Pentium 4 cu Windows XP

- independente

- cuplate la aparatura

Ansamblate din componente

2

7

265.

21.

Imprimanta multifunctionala HP PSC 500

Hewlett Packard

1

266.

22. 2

Fax HFC 141

Philips

1

267.

1.

Management, Marketing Farmaceutic

[F5]

P.C. PENTIUM III (16MHz 128MB,HDD 20GB), WINDOWS XP

 

2

268.

2.

 

P.C. AMD DURON, WINDOWS 2000 (fost ATS X 25)

 

1

269.

3.

 

IMPRIMANTĂ IGRAF

 

1

270.

4.

 

RETROPROIECTOR 640

 

1

271.

1.

Tehnologie farmaceutică şi Biofarmacie

[F6]

Calculator ΔDC cu monitor

ΔOC International GmbH

1

272.

2.

 

PC AMD K7

ΔOC International GmbH

1

273.

3.

 

Monitor Dell 17

ΔOC International GmbH

1

274.

4.

 

Calculator ΔOC

ΔOC International GmbH

1

275.

5.

 

Sistem Asus

Asustex Computer Inc.

2

276.

6.

 

Imprimantă HP 3325 cu scanner

KYE Systems Corporation

1

277.

7.

 

Imprimantă HP 840C

HP Ltd.

1

278.

8.

 

Imprimantă Cannon BJC 2000

Cannon HI Tech.

1

279.

9.

 

Imprimantă HP 400

KYE Systems Corporation

1

280.

10.

 

Imprimantă Brother 5250DN

Brother Industries Ltd.

2

281.

11.

 

Aparat diapozitive Pradoviz

Pradoviz Ltd.

1

282.

12.

 

Diaproiector 368 Liesegang

Liesegang GmbH

1

283.

13.

 

Diaproiector de proiecţie retro 528

IOR

1

284.

14.

 

Epiproiector F10521 Liesegang

Liesegang GmbH

1

285.

15.

 

Retroproiector 640

Liesegang GmbH

1

286.

16.

 

Agitator electromagnetic

VELP Scientifica

1

287.

17.

 

Balanţă City

Denver Instrument

1

288.

18.

 

Balanţă Mohr-Westphal

Denver Instrument

1

289.

19.

 

Manta electrică încălzire

Vankel

3

290.

20.

 

Microscop IOR

IOR

1

291.

21.

 

Vâscozimetru BH2

Erweka gmbH

1

292.

22.

 

Balanţă Compact SAC 51

Compact Ltd.

1

293.

23.

 

Spectro Spekol Zeiss

Zeiss GmbH

1

294.

24.

 

Balanţă Mettler BD 202

Mettler Toledo

5

295.

25.

 

Microscop mono Meopta

Meopta

1

296.

26.

 

Malaxor 601

Balanţa

1

297.

27.

 

Malaxor Erweka

Erweka GmbH

1

298.

28.

 

Reovâscozimetru Hoppler

Medingen

1

299.

29.

 

Vâscozimetru Hoppler

Medingen

1

300.

30.

 

Aparat pentru testarea dizolvării model VK 700

Vankel, SUA

1

301.

31.

 

Spectrofotometru U-VIS model M 330

Campsec, Anglia

1

302.

32.

 

Aparat pentru determinarea granulometriei prin difracţie cu raze Laser, model Mastersizer

Malvern Instruments Ltd, Anglia

1

303.

33.

 

Extruder model 25

Caleva, Anglia

1

304.

34.

 

Sferonizator model 120

Caleva, Anglia

1

305.

35.

 

Reovâscozimetru Rheotec RC 1

RheoTec GmbH

1

306.

36.

 

Balanţă semiautomată MBN

MBN

1

307.

37.

 

Balanţă tehnică

Balanţa

15

308.

38.

 

Balanţă analitică WASIC/2

Radweg

1

309.

39.

 

Balanţă tehnică lab. 200g Kern

Kern şi Sohn GmbH

1

310.

40.

 

Agitator electromagnetic

CISA

1

311.

41.

 

Agitator electric BS

Velp

1

312.

42.

 

Cântar 50 kg

Balanţa

1

313.

43.

 

Etuvă electrică 100 V

ITM

1

314.

44.

 

Maşină electrică comprimat

Erweka GmbH Ltd

3

315.

45.

 

Maşină manuală comprimat

Erweka GmbH Ltd

1

316.

46.

 

Suflător electric

Erweka GmbH Ltd

1

317.

47.

 

Set site standardizate cu vas de prindere pentru analiza granulometrică a pulberilor model RP 10

CISA, Spania

 

318.

48.

 

Soft pentru disoluţie

Vankel Industries Inc.

1

319.

49.

 

Accesorii extruder

Caleva

1

320.

50.

 

Accesorii vâscozimetru

Caleva

1

321.

51.

 

Accesorii pt. vâscozimetru Rheotec

RheoTec GmbH

1

322.

52.

 

Aparat pentru analiza dimensională

Beckman Coulter

1

323.

53.

 

Echipament uscare şi acoperire în pat fluidizat

Caleva, Anglia

1

324.

54.

 

Agitator Pan 15

Velp

6

325.

55.

 

Etuvă cu control digital

Memmert

1

326.

56.

 

Friabilator VK 200

Vankel, SUA

1

327.

57.

 

Aparat pentru determinarea densităţii pulberilor şi granulelor

Vankel, SUA

1

328.

58.

 

Aparat pentru determinarea dimensiunii şi rezistenţei mecanice a comprimatelot, model VK 200

Vankel, SUA

1

329.

59.

 

pH-metru digital

Winlab

1

330.

1.

Industrie

[F6]

Laptop Dell D505

Dell

1

331.

2.

 

Laptop Dell D805

Dell

1

332.

3.

 

Laptop Fujitsu+Siemens Amilo

Fujitsu-Siemens

2

333.

4.

 

Sistem informatic Extrem P630 (P IV)

Kinetix

1

334.

5.

 

Sistem informatic Pentium III

HP

1

335.

6.

 

Videoproiector

Toshiba

1

336.

7.

 

Videoproiector PX5

3M

1

337.

8.

 

Spectrofotometru UV-VIS Dublu Fascicul

Perkin-Elmer

1

9.

 

338.

10.

 

pH-metru

WTW

1

339.

11.

 

Hotă flux laminar

BSC-EN

1

340.

12.

 

Aparat pt apă distilată

Millipore

1

341.

13.

 

Frigider

Arctic

1

342.

14.

 

Retroproiector 640

Liesgang

1

343.

15.

 

Dispozitiv diaproiecţie 328

Liesgang

1

344.

16.

 

GeneAmp PCR System 2400

AB (Applied Biosistems)

1

345.

17.

 

Centrifugă micro

Hettich

1

346.

18.

 

Aparat electroforeză

Roth

1

347.

19.

 

Sursă de curent stabilizant

Consort

1

348.

20.

 

Transluminator

Herolab

1

349.

21.

 

Termostat culturi celule

Memmert

1

350.

22.

 

Aparat climatizare

Hyunday

3

351.

23.

 

Balanţă analitică

Kern

1

352.

24.

 

Balanţă electronică laborator

Ohaus, Navigator

1

353.

25.

 

Imprimantă All-In-One PSC 2355

HP

2

354.

1.

Chimie Fizică şi Coloidală

[F7]

Spectrofotometru UV-VIZ Lambda 2

Perkin-Elmer

1

355.

2.

 

Vâscozimetru rotaţional Multivisc

Fungilab

1

356.

3.

 

Conductometru

Corning

1

357.

4.

 

Aparat pentru testarea vitezei de dizolvare din forme farmaceutice solide Essadisolver USP

Advanced Products S.R.L.

1

358.

5.

 

Set de site pentru analiza granulometrică a pulberilor

 

1

359.

6.

 

Microscop

IOR Bucureşti

1

360.

7.

 

Agitator electric

Heller

1

361.

8.

 

Pompa peristaltică Masterflex

Cole Palmer

1

362.

9.

 

Termostat

ThermoHaake

1

363.

10.

 

Balanţe electronice

Sartorius

2

364.

11.

 

pH-metru

Oakton

1

365.

12.

 

Baie de apa cu reglare si afisaj digital

GFL

1

366.

13.

 

Statie de lucru Hanson, pentru testarea manuala a dizolvarii transdermale

ABLE Jasco

1

367.

14.

 

Refractometru Abbe

IOR

2

368.

15.

 

Conductometru

OK-102 Radelkis

1

369.

16.

 

Dielcometru

 

1

370.

17.

 

Balanţa electronica

Sartorius

1

371.

18.

 

Polarimetru

Polamat

1

372.

19.

 

Calculatoare

 

5

373.

20.

 

Imprimante laser

Xerox, Lexmark

2

374.

21.

 

Imprimante inkjet

HP

3

375.

22.

 

Retroproiector

 

1

376.

1.

Fizică Farmaceutică şi Informatică

[F7]

calculator

-

14

377.

1.

Matematică Aplicată şi Biostatistică

[F7]

Pompa pentru HPLC

Jasko

1

378.

2.

 

Sistem de apa ultrapura

SG Water

1

379.

3.

 

Evaporator de probe TutoVap

Kalipfer

1

380.

1.

Microbiologie [F5]

-

-

-
Copyright © 2013 UMF. All Rights Reserved.
U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910 Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2