Tipărire

 

Cadre Didactice

FunctieNumeIncadrareDisciplinaDepartament
Profesor universitarCiuvica Maria MagdalenaTITDisciplina Expertiza medicala si recuperarea capacitatii de muncaDepartament 9 - Recuperare medicala
Conferentiar universitarGherman Despina MihaelaTITDisciplina Expertiza medicala si recuperarea capacitatii de muncaDepartament 9 - Recuperare medicala
Sef lucrariTudorache Doina LacramioaraTITDisciplina Expertiza medicala si recuperarea capacitatii de muncaDepartament 9 - Recuperare medicala
Asistent universitarOancea CorinaTITDisciplina Expertiza medicala si recuperarea capacitatii de muncaDepartament 9 - Recuperare medicala
Asistent universitarMirica Roxana ElenaTITDisciplina Expertiza medicala si recuperarea capacitatii de muncaDepartament 9 - Recuperare medicala

 Legenda :            

 titular:    TIT
 cumul:    CUM
 perioada determinata:    DET 
 perioada determinata concurs:   DEC

 

 

 


Prezentare catedra

Expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca a fost promovata ca disciplina medicala in Romania, in anul 1951. Fundamentarea teoretica si practica a acesteia a fost conceputa si realizata de prof. dr. Mihail Maurer (1904- 1964), personalitate a lumii medicale romanesti din epoca respectiva, preocupat de impactul bolii asupra performantelor profesionale si sociale ale individului.
Incepand din anul 1955, expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca a devenit disciplina de studiu universitar prin infiintarea catedrei de profil condusa de prof. dr. M. Maurer. S-au succedat ulterior la conducerea catedrei, prof.dr. Octavian Berlogea, prof. dr. Nicolae Sirjita, actualmente profesori consultanti.
Activitatea si atributiile catedrei au fost, inca de la infiintarea sa, inseparabile de cele ale Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, in cadrul caruia functioneaza.
Importanta actuala a specialitatii (disciplinei) de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca este legata de dezvoltarea sistemului de asigurari sociale. Practica expertizarii medicale a deficientilor prin diverse afectiuni se defineste ca un domeniu de confluenta medico-social si este sustinuta prin instrumente legislative specifice.
Obiectivele activitatii de expertiza medicala a capacitatii de munca sunt definite astfel:
 • Evaluarea medicala si functionala in vederea stabilirii tipului de prestatie de asigurari sociale adecvate fiecarui caz, dupa o metodologie proprie
 • Recuperarea capacitatii de munca prin tehnici si actiuni specifice
 • Reinsertia socio-profesionala, obiectiv final, complex
Catedra de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca sustine o activitate didactica diversa concretizata prin:
 • Curs pentru studentii anului V Medicina Generala (optional)
 • Curs de pregatire prin rezidentiat in specialitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca
 • Curs de pregatire in vederea obtinerii celei de a doua specialitati pentru medicii specialisti si primari din cadrul grupei comune de specialitati medicale, conform legislatiei in vigoare
 • Cursuri de perfectionare post-universitara , in cadrul programului de educatie medicala continua
Programele de pregatire contin prelegeri, lucrari practice, stagii clinice si stagii speciale adecvate nivelelor de instruire prezentate.
Catedra functioneaza in cadrul Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca (I.N.E.M.R.C.M), utilizand ca baza pentru activitatea clinica si activitatile complementare dotarea tehnica a acestuia.
Activitatea din institut, implicit activitatea didactica si cea de formare profesionala se desfasoara in cadrul sectiilor clinice si a laboratoarelor de explorari functionale de profil.Sectii clinice:
 • Evaluare clinica deficienti somatici (medicina interna)
 • Evaluare clinica deficienti prin afectiuni psihice si neurologice
 • Evaluare clinica deficienti locomotori (afectiuni reumatismale invalidante, sechele post-traumatice, etc.)
Laboratoare explorari functionale:
 • Explorari functionale cardio-vasculare (electrocardiografie, ecocardiografie, teste de efort)
 • Explorari functionale respiratorii (spirometrie, determinari gazanalitice sanguine, testare cardio-respiratorie de efort)
 • Explorari functionale oftalmologice
 • Explorari functionale ORL
 • Electroencefalografie (EEG), electromiografie(EMG)
Recuperare medicala si functionala:
 • Balneofizioterapie, kinetoterapie
 • Protezare, ortezare, reeducare functionala


Informatii rezidenti 

 1. Fisa de specializare
Durata de specializare 4 ani
Definirea specialitatii: Expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca este o specialitate de sinteza (integrativa)care se ocupa cu evaluarea capacitatii de munca a persoanelor cu diverse deficiente sau handicapuri, in vederea recuperarii lor si a integrarii sau reintegrarii socio-profesionale.

 

Structura stagiilor:
 • Explorari functionale - 1 an
 • Expertiza medicala a capacitatii de munca - 6 luni
 • Recuperarea capacitatii de munca - 6 luni
 • Reinsertie socio- profesionala - 6 luni
 • Medicina interna - 6 luni
 • Neurologie - 3 luni
 • Psihiatrie - 3 luni
 • Stagiu practic in cabinetele de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca teritoriale - 6 luni
Locul de desfasurare: sediul catedrei, Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca
Adresa: Str. Romulus nr. 62, sector 3, Bucuresti
Telefon: 322.41.40, interior 110; Fax: 321.42.13

 

Nota! Stagiile 2, 3, 4 se efectueaza obligatoriu la sediul catedrei - in cadrul Institutului National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca, singura institutie din tara acreditata in vederea pregatirii prin rezidentiat in specialitatea de expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca. Celelalte stagii pot fi efectuate, la solicitarea medicilor rezidenti si cu acordul sefului catedrei in sectiile de profil din spitalele judetene, sub indrumarea unui medic primar.

 

Informatii suplimentare se pot obtine de la Centrul National de Perfectionare Postuniversitara a medicilor, farmacistilor, sau alt personal cu studii superioare de specialitate si asistenti medicali.
Serviciul: Managementul specializarii prin rezidentiat - pregatire pentru a doua specialitate
Adresa: str. Boldesti nr.1, sector 2
Telefon: 255.15.74, interior 111, sef serviciu Dr. Liliana Marineanu
255.15.74, interior 110, Compartiment rezidenti
Program cu publicul: Luni - Joi orele 11.30 - 15.30
 

Studii postuniversitare

Catedra de Epertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca organizeaza cursuri de perfectionare postuniversitara in cadrul programului de educatie medicala continua.

La aceste cursuri se pot inscrie:
 • medici specialisti sau primari in expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca
 • medici specialisti sau primari in medicina muncii
 • medici specialisti sau primari in medicina de familie
Durata: 5 zile
Locul de desfasurare: sediul catedrei, Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca
Adresa: Str. Romulus nr. 62, sector 3, Bucuresti
Telefon: 322.41.40, interior 110; Fax: 321.42.13

 

Tematica si program:

 

Evaluarea cunostintelor: colocviu sustinut la sf?rsitul modulului.
Dupa absolvirea cursului Rectoratul UMF elibereaza o diploma in care este mentionat numarul de credite de educatie medicala continua, conform reglementarilor actuale.

 

Programul tematic al cursurilor de perfectionare postuniversitara
 • Explorarea si elaborarea diagnosticului functional si al capacitatii de munca in afectiunile cardio- respiratorii
04.10. - 08.10.2004
15.11. - 19.11.2004
07.03. - 11.03.2005
18.04. - 22.04.2005

 • Particularitatile metodologice de evaluare a capacitatii de munca si recuperare conform prevederilor Legii privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale
08.10. - 22.10.2004
31.01. - 04.02.2005
21.03.- 25.03.2005
02.05. - 06.05.2005

 • Particularitatile metodologice de acordare a concediilor medicale conform prevederilor Legii privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale (Legea 19/2000)
01.11. - 05.11.2004
14.02. - 18.02.2005
04.04.- 08.04.2005
16.05. - 20.05.2005


Informatii studenti 

In cadrul Catedrei de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca se desfasoara cursuri pentru studentii din anul V, Medicina Generala. Cursul este optional si are ca obiectiv familiarizarea viitorilor medici cu aspectele legate de medicina asigurarilor sociale.

 

Modulul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca are o durata de 3 saptamani.
Locul de desfasurare: sediul catedrei, Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca

 

Adresa: Str. Romulus nr. 62, sector 3, Bucuresti
Telefon: 322.41.40, interior 110; Fax: 321.42.13

 

Continutul modulului: prelegeri si lucrari practice; (temele prelegerilor si baremul de lucrari practice sunt prezentate mai jos)
Evaluarea cunostintelor: colocviu sustinut la sfarsitul modulului

 

Tematica de curs pentru anul V, Medicina generala, cuprinde:
 • Notiuni introductive. Rolul social si locul expertizei medicale a capacitatii de munca in sistemul de ocrotire a sanatatii populatiei. Organizarea, atributiile si functionarea retelei de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca.
 • Munca profesionala si componentele. Pregatirea profesionala.
 • Factori de solicitare profesionala, intrinseci si extrinseci.
 • Boala-infirmitate-deficienta functionala-incapacitate adaptativa-invaliditate (definitii, tehnici de evaluare).
 • Orientarea, reorientarea si indrumarea profesionala a deficientilor (conceptii, metode si tehnici de lucru).
 • Particularitati in adaptarea la munca a deficientilor. Factori limitativi ai capacitatii de munca (patologici, socio-profesionali, extraprofesionali).
 • Criterii de evaluare a incapacitatii adaptative si a invaliditatii - principii. Exemplificarea principalelor grupe de boli invalidante.
 • Recuperarea capacitatii de munca - definitii, principii, componente, mijloace si actiuni specifice.
 • Reinsertia socio-profesionala a deficientilor si invalizilor - principii, mijloace tehnice, servicii, relatii functionale.
 • Legislatia referitoare la incapacitatea temporara de munca si pensia de invaliditate.
Barem de activitati practice
 • Explorarile functionale in expertiza medicala a capacitatii de munca (explorari functionale respiratorii, testele de efort, explorari functionale specifice pe grupe de afectiuni)
 • Orientarea (reorientarea) profesionala a unor cazuri de deficienti
 • Intocmirea unui plan de recuperare a capacitatii de munca pentru un deficient
Bibliografie recomandata:
 • Sirjita N. (sub red): Elemente de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, 2004; manual elaborat de colectivul catedrei.
 • Ciuvica Maria-Magdalena, Georgescu Aglae: Epidemiologia bolilor cardiovasculare, Editura National, 2002
 • Ciuvica Maria-Magdalena, Georgescu Aglae: Expertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca in afectiunile cardiovasculare, Editura National, 2003
 • Ciuvica Maria-Magdalena, Gherman Despina: Explorari functionale in expertiza medicala a capacitatii de munca, Editura National, 2005
 • Revista de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, editata de Societatea Romana de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca si Asociatia Medicala Romana, cu colaborarea catedrei.
 • Legea Nr.19/2000, privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asgurari sociale
 • Criterii de diagnostic clinic, diagnostic functional si de evaluare a capacitatii de munca pe baza carora se face incadrarea in gradele I, II si III de invaliditate, Monitorul Oficial al Romaniei, partea I , 16 mai 2001Copyright © 2013 UMF. All Rights Reserved.
U.M.F. Carol Davila - Bucuresti
Cod fiscal: 4192910 Cont: RO57TREZ70220F330500XXXX
Banca: Trezorerie sect. 2